Leder: Grænser for dialog

Slettet Bruger,

29/11/2007

Vanviddet er svært at overse, når SF's ungdomshusordfører, Frank Hedegaard, proklamerer, at naboprotester mod en nyt skattefinansieret hus til de autonome i København vil gøre en ende på enhver dialog - med naboerne, ikke med de autonome. Som han siger: "Dialogen stopper, hvis det bliver til konfrontation og konfrontationsretorik - 'vi vil ikke jer, I er sådan, og vi vil ikke jer' - for så graver man kun grøfter."

Hvor i al verden kommer en mand som Frank Hedegaard fra? Nu har han i et lille års tid haft det synspunkt, at man bare skulle gå i dialog, dialog og mere dialog med de autonome, mens de satte ild i Københavns gader, smadrede butikker og kastede med sten mod politiet. Og når så borgere, der er udset til at skulle betale et ny hus for voldsfantasterne, tillader sig at have den helt forståelige mening, at den slags mennesker vil de ikke have kommunen til at stille et hus til rådighed for i deres nabolag, så stopper villigheden til dialog for SF. Der går grænsen!

De arme kommende naboer kan kun drage én konklussion af Frank Hedegaards snak: Hvis de går i demonstrationsoptog, samler underskrifter og skriver læserbreve om, at de ikke ønsker et kommunalt autonomhus i deres nabolag, så vil SF ikke lytte til dem, for det er "konfrontationsretorik". Det eneste, de kan gøre for at påvirke politikerne, er derfor at benytte de samme midler som de autonome. Vil man som borger i dialog med venstrefløjen på Københavns rådhus, så skal man true med vold og ødelæggelse. Nøjes man med almindelige, demokratiske midler, så bliver der lukket af.

For at sige det ligeud: Det her er afsindigt. Findes der virkelig ikke ansvarlige politikere i Ritt Bjerregaards socialdemokratiske kolonner, som vil bryde ud og sige fra over for det?

Kilde: