Leder: (En)kyklopædien

Slettet Bruger,

06/06/2007

En af verdens mest indflydelsesrige økonomer i disse år er fra Peru. Han hedder Hernando de Soto, og hans tanker om privat ejendomsret som forudsætning for økonomisk vækst og udvikling i den tredje verden har tjent som inspiration for reformer i Peru, El Salvador, Egypten, Tanzania, Haiti og mange andre lande. Ifølge det anerkendte tidsskrift The Economist er den Peru-baserede tænketank Institute for Liberty and Democracy, som de Soto har opstartet, en af de to vigtigste tænketanke i verden. De Sotos arbejde er en videreudvikling af klassisk liberalt tankegods, som i århundreder har forklaret og vist, hvorfor privat ejendomsret er en forudsætning for opbygningen af velstående samfund, hvor så mange som muligt har det så godt som muligt.

Hernando de Soto er ikke nævnt i Den Store Danske Encyklopædi, men det burde ikke overraske, når man samtidig ved, hvilken betydning Encyklopædien i det hele taget tildeler begrebet ejendomsret. 211 ord kan det blive til, og ingen af dem forklarer, hvilken central placering ejendomsretten har i den civilisation, som vi her i Vesten har opbygget. Det kan skribenten bag ordene ikke lastes for, for hun er jurist, ikke hverken økonom, historiker, politolog eller filosof. De, der kan kritiseres, er Encyklopædiens redaktion, som ikke har ønsket eller evnet at finde den rette forfatter til at skrive om noget så helt fundamentalt for vores samfund som ejendomsretten.

Den Store Danske Encyklopædis 20 bind kan for tiden købes i landets antikvariater for mellem 11.000 og 16.500 kroner. Man kan også få ét års abonnement på onlineudgaven for 599 kroner. Det er store beløb for en publikation, som skal gøre folk klogere, men hvis bagmænd ikke er kloge nok til at forstå en af de mest grundlæggende præmisser for det samfund, vi lever i. Til sammenligning er der gratis adgang til en.wikipedia.org, hvor man ved at indtaste ordet "property" kan få adgang til en anderledes informeret gennemgang af, hvad ejendomsret er, hvilken betydning den har for et samfunds opbygning, og hvilke tanker kloge mennesker har gjort sig om begrebet.

Kilde: