Leder: Al Gore - nobelpris for overdrivelse

Slettet Bruger,

13/10/2007

Hvor paradoksalt kan det blive. Dagen efter at Al Gores film, En ubekvem sandhed, af en engelsk dommer er blevet kendt underlødig som undervisningsmateriale, får manden Nobels Fredspris, fordi han angiveligt skulle have udbredt kendskabet til menneskeskabte klimaforandringer. Nej, han har da ej, han har udbredt ukendskabet med sine overdrivelser og fejl. Han bærer en stor del af ansvaret for, at meget store dele af den vestlige verdens befolkninger går rundt og frygter for 20 gange større stigninger af vandstanden i verdenshavene, end forventet af den anden Nobelprismodtager, FN's klimapanel.

Men det er kun én af de ni graverende fejl i Gores film. Han påstår bl.a. også, at atoller i Stillehavet allerede er blevet evakueret som følge af stigende vandstand, selvom det ikke passer. Han hævder, at Chad-søen er udtørret p.g.a. klimaforandringer, men det understøttes ikke af videnskaben. Sneen på Kilimanjaro skulle ifølge Al Gore smelte som følge af global opvarmning, men heller ikke det er sandt.

Nobelpris-komiteen bekymrer sig imidlertid ikke om den slags. Bare der misinformeres i et "godt formål", så må man gerne bedrive usaglig dommedagspropaganda, synes filosofien at være. Og så giver Al Gore ikke mindst publicity til Det norske Nobelprisinstitut, som direktøren, Geir Lundestad, udtrykte det på svensk tv: "En organisation giver ikke så meget publicity. Men kombinationen af international politik og en enkelt person er god, og det giver os en masse opmærksomhed."

Den udtalelse ligner umiskendeligt en tilståelse.

Kilde: