Landbrug: Skær i støtten

Slettet Bruger,

18/09/2007

På trods af rekordhøjepriser på korn og mejerivarer får danske landmænd årligt 7,5 mia. kr. i EU-tilskud. EU´s "afkobling" af landbrugsstøtten betyder, at den er fuldstændig uafhængig af produktion og priser. Det er uholdbart, mener formanden for Dansk Landbrug, Peter Gæmelke. Det fremgår af dagens Jylland-Posten.

"Jo højere markedsprisen er på vores varer, jo vanskeligere er det at forklare og forsvare landbrugsstøtten. Vores vurdering er, at vi permanent vil få et lidt højere prisniveau. Derfor er behovet for de store støtteordninger ikke så udtalt, som det tidligere har været," siger Gæmelke.

EU´s danske landbrugskommissær Mariann Fischer Boel har ellers for nylig afvist, at verdensmarkedspriserne er et argument for aftrapningen. For da man besluttede at afkoble støtten gjorde man den jo netop uafhængig af udviklingen i priserne. Men landbruget er altså ikke enig.

"Vi er nødt til at se i øjnene, at den direkte landbrugsstøtte skal drosles ned. Vi er mange landmænd, der efterhånder er trætte af at høre på, at vi er afhængige af tilskud. De høje markedspriser er en god anledning til at indgå en langsigtet aftale om gradvis aftrapning af støtten. En del af pengene kan eventuelt overføres til forskning, uddannelse, miljø og natur," siger Peter Gæmelke.

Støtten er usund
Dansk Landbrug har netop taget hul på arbejdet med at lave en række konkrete anbefalinger af støttens aftrapning. Deres bidrag til den politiske debat om landbrugsstøtte, som man forventer vil komme i den nærmeste fremtid.

"Der er partier her i landet, som vil brandbeskatte os og fjerne EU-støtten. Jeg vil afgjort foretrække at undvære støtten, så vi bliver fri og uafhængige. Det er usundt, at vi tildeles en støtte, som får jordpriserne til at stige, hvorefter disse prisstigninger udløser en brandbeskatning," udtaler Peter Gæmelke.

For nylig har støttemodstandere fået opbakning fra uventet side. Den franske præsident Nicolas Sarkozy har udtalt, at landmænd skal basere deres indtægter på markedet i stedet for støtten.

[email protected]

Kilde: