Lønfest: Offentligt ansatte må slå koldt vand i blodet

Slettet Bruger,

21/10/2007

De offentligt ansatte drømmer om lønstigninger på op mod 8.400 kr. om måneden i løbet af de næste tre år, mens LO-formand Hans Jensen trækker nu i tøjlerne: Jobfest er vigtigere end lønfest, siger han til Jyllands-Posten.

"Alene overenskomsten på det private område er med til at skabe gode muligheder for at finde løsninger i det offentlige. Det har stort set altid været sådan, at den offentlige sektor har fået lønreguleringer, der modsvarer den private sektor. Det er jeg meget stor tilhænger af, men derudover kan man godt være i den situation, at nogen er blevet indplaceret forkert. Og det er især nogle kvindefag i den offentlige sektor, som er dårligt lønnede, og som blev indplaceret forkert tilbage i 1969 af årsager, som i dag virker uretfærdige," siger han til Jyllands-Posten.

Store forventninger
Det kan dog godt blive svært at dæmpe gemytterne hos offentligt ansatte, der har store forventninger til de snarlige overenskomstforhandlinger. LO's ugebrev, A4, har på baggrund af en rundspørge opgjort, at det vil koste over 30 mia. kr. at opfylde de offentligt ansattes lønforventninger alene i 2011. De højeste forventninger finder man hos sygeplejersker, der ser frem til 8.400 kr. mere om måneden, mens sosu-assistenterne kræver 6.800 kr.

De højere lønninger i det offentlige kan føre til lignende krav i det private. På sigt vil dette forringe den danske konkurrenceevne og føre til færre jobs. Også de statsansattes og de kommunalt ansattes topforhandlere bekræfter, at kobfest er vigtigere end lønfest.

Buen spændt for hårdt
Kommunernes chefforhandler, Frederiksberg-borgmester Mads Lebech (K) er glad for udmeldingerne.

"Det er rart, hvis vi nu oplever nogle fagforeningsfolk, som også vil være med til at afstemme forventningerne i forhold til, hvad der er muligt. Man kan godt få spændt buen så hårdt, at det ikke er muligt at nå et resultat," siger han til Jyllands-Posten.

[email protected]

Kilde: