Kvinde fik Højesterets ord for, at hun skulle have haft "ligeløn"

En kvindelig ansat på Ikast Betonvarefabrik og medlem af Teknisk Landsforbund fik igennem otte år en månedsløn på 25

Slettet Bruger,

25/09/2009

En kvindelig ansat på Ikast Betonvarefabrik og medlem af Teknisk Landsforbund fik igennem otte år en månedsløn på 25.600 kr., mens hendes to mandlige kolleger med samme stillingsbeskrivelse fik 33.000 kr. Det var ikke ligeløn, afgjorde Højesteret i går og dømte Ikast Betonvarefabrik til at betale knap en million kr. til kvinden.

Baggrunden for dommen er ikke, at Højesteret har dokumenteret, at kvindens arbejdsindsats var lige så værdifuld for virksomheden som mændenes, men alene at Ikast Betonvarefabrik ikke havde formuleret retningslinjer til belysning af principperne for lønfastsættelsen i virksomheden, skriver epn.dk. Dermed kunne virksomheden ikke bevise, at aflønningen levede op til ligelønslovens krav, anfører Dansk Arbejdsgiverforening.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen hos DA mener, at dommen fra Højesteret viser, hvor stærkt et redskab bevisbyrdereglerne er for sagsøgeren, når der rejses en sag om ligeløn.

"Dommen viser også, at det er lettere for en virksomhed at løfte sin bevisbyrde, hvis der er skriftlige retningslinjer for lønpolitikken. Det er også interessant, at Højesteret udtaler, at den pågældende lønforskel kunne have været i orden, hvis der havde været retningslinjer herfor," påpeger Flemming Dreesen i en kommentar ifølge epn.dk.

Beskæftigelsesministeriet udgav i 2008 en rapport om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, som bl.a. indeholdt disse oplysninger:
  • Kvinders gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 33,2 timer, mens mænd i gennemsnit arbejder 38,6 timer om ugen.
  • Kvinder har i gennemsnit omkring 50 pct. mere sygefravær end mænd, selv når fravær som følge af børns sygdom ikke medregnes.
  • I forbindelse med en fødsel holder kvinder i gennemsnit barselsorlov i 275 dage, mens mænd gennemsnitligt holder barselsorlov i 22 dage.
[email protected]

Kilde: