Kommission: Krise må ikke stoppe reformer på arbejdsmarkedet

Af Ole Birk OlesenArbejdsmarkedskommissionen advarer nu direkte Folketingets partier imod at ligge på den lade side med reformer af det danske arbe...

Slettet Bruger,

05/05/2009

Af Ole Birk Olesen

Arbejdsmarkedskommissionen advarer nu direkte Folketingets partier imod at ligge på den lade side med reformer af det danske arbejdsmarked, blot fordi ledigheden stiger. Samtidig afviser kommissionen fuldstændigt tanker fra bl.a. Socialdemokraterne om, at den stigende ledighed nu skal bruges til at få flere mennesker ind i et langvarigt uddannelsesforløb.

"Kommissionen vil kraftigt fraråde, at der med henvisning til lavkonjunkturen gennemføres tiltag, som - permanent eller i en periode - mindsker det effektive arbejdsudbud. Sådanne strukturforværrende ændringer har uanset konjunkturerne en omkostning, fordi de offentlige finanser forringes. Dermed vil sådanne ændringer skærpe kravet til fremtidige reformer for at sikre finanspolitisk holdbarhed," skriver Arbejdsmarkedskommissionen i et resumé over dens anbefalinger til regeringen.

Problemet, ifølge Arbejdsmarkedskommissionen, er, at mangel på reformer eller reformer, der direkte trækker i den modsatte retning, vil tage ledige, som ellers ville finde et nyt job, ud af arbejdsmarkedet i en situation, hvor der fortsat er brug for at hæve beskæftigelsesfrekvensen.

"Stigningen i den registrerede ledighed betyder ikke, at et stort antal personer varigt forbliver arbejdsløse. Langt de fleste ledighedsberørte kommer også i den nuværende situation hurtigt ud af ledigheden igen. Derfor bør ledige ikke i større udstrækning tilbydes for eksempel langvarige uddannelsesforløb eller langvarig arbejdsfordeling ud fra en (fejlagtig) betragtning om, at de alligevel ikke får job. Sådanne tiltag fører til lavere beskæftigelse, fordi mulighederne for at besætte ledige job svækkes," skriver Arbejdsmarkedskommissionen.

Kommissionen lægger tre konkrete forslag på bordet: Højere SU til studerende, der gennemfører deres studie hurtigt, en mere målrettet fleksjobydelse og en mere restriktiv tildeling af varig førtidspension:

"Den nuværende indsats er ikke god nok til at forhindre, at mennesker med forbi-
ga?ende lidelser ender pa? førtidspension. Arbejdsmarkedskommissionen vil derfor
foresla? et nyt udviklingsforløb. Udviklingsforløbet skal ikke erstatte, men forebygge
førtidspension. Ma?lgruppen er dem, som i en længere periode hverken kan arbej-
de, deltage i ordinær uddannelse eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats, men hvor der alligevel er mulighed for, at de pa? et tidspunkt kan opna? en bedre ar-
bejdsevne og komme i arbejde," skriver kommissionen bl.a.

[email protected]

Kilde: