Khader: Lukkede sociale kasser skal redde dansk udlændingepolitik

Den stramme danske udlændingepolitik er under pres, efter at en dom fra EF-Domstolen har slået fast, at ikke-EU-borgere, der har lovligt ophold i a...

Slettet Bruger,

09/12/2008

Den stramme danske udlændingepolitik er under pres, efter at en dom fra EF-Domstolen har slået fast, at ikke-EU-borgere, der har lovligt ophold i andre EU-lande, også har ret til at bosætte sig i Danmark. Det konstater Liberal Alliances formand, Naser Khader, i sit nyhedsbrev. Derfor må Danmark nu finde en ny metode, der kan sørge for, at det er udlændinge, der kan og vil yde noget for sig selv og samfundet, der kommer til Danmark, i stedet for folk der vil hæve socialhjælp.

"EU's regler for arbejdskraftens fri bevægelighed har udhulet 24-års-reglen, så den i dag snarere er en undtagelsesregel end en generel regel," skriver Naser Khader og fortsætter: "Men problemet med indvandring gennem familiesammenføring af svært integrerbare personer fra Mellemøsten og Asien forsvinder jo ikke. Der er behov for at finde nogle nye værktøjer til at regulere indvandringen."

Løsningen er ifølge Khader, at Danmark opgiver de åbne sociale kassers politik.

"Løsningen ligger i en liberal udlændingepolitik, der bygger på, at indvandrere er velkomne, hvis de vil og kan bidrage til samfundet og forsørge sig selv. Derimod skal vi ikke gøre noget for at tiltrække mennesker, der foretrækker offentlig forsørgelse frem for arbejde. Baggrunden for, at vi har problemer med denne type af indvandring, skal vi finde hos os selv. Vores velfærdssamfund er bygget op på en måde, som giver meget let adgang til generøse overførselsindkomster til de mennesker, der har lovligt ophold her i landet - også til dem der ikke lader sig integrere og finder sig et job," skriver Naser Khader:

"Opgaven er at forandre velfærdsordningerne, så de passer til globaliseringen. Vi skal så at sige lukke kasserne til gengæld for at åbne grænserne."

[email protected]

Kilde: