Karen Jespersen: Jeg har ikke ændret mig

Slettet Bruger,

12/09/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Den nyudnævnte socialminister, Karen Jespersen, var genstand for megen opmærksomhed, da det i begyndelsen af året blev bekendtgjort, at hun nu var folketingskandidat for Venstre, efter at have være først venstresocialist og siden socialdemokrat.

Men hvordan er det muligt for en tidligere rødstrømpe og VS'er, at blive regeringsmedlem for Venstre?

"Det vigtigste at kæmpe for, i den tid vi lever i, er de liberale frihedsværdier. Og der er det jo, som statsministeren siger, ikke mindst kvinders vilkår og ligestilling, og det er fuldstændig afgørende for, at vi bliver ved med at have et lige så godt samfund de næste 10-20 år ud i fremtiden, som det vi har i dag," siger Karen Jespersen.

Undgå dybe social skel
Nu har du jo prøvet det her før, det er jo i virkeligheden ikke nyt for dig at blive socialminister. Hvilken forskel vil der være på dit område i forhold til, da du var socialdemokrat?
"Jamen altså, jeg oplever, at jeg fuldstændig grundlæggende står for de samme ting, som jeg hele tiden har stået for. Og at det, der er nøgleordet for mig, er sammenhængskraft. Sådan som det også er det for regeringen. Hovedopgaven de kommende år bliver at holde sammen på Danmark. Holde sammen og undgå dybe sociale, kulturelle og etniske skel. Det er en hovedopgave, og det er egentlig det, jeg altid har kæmpet for, og det føler jeg, at jeg har fået en fantastisk mulighed for at arbejde videre med," siger Karen Jespersen.

[email protected]

Kilde: