Kapacitet nok til at fjerne ventelisterne på strålebehandling

Slettet Bruger,

01/06/2007

14-18 procent kan behandlingen i sygehusenes strålerum på landsplan effektiviseres, viser en ny rapport fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Krevi, der fremlægges i dag.

Mange strålekanoner, der bruges til behandlingen af kræftpatienter, står for meget stille, fordi planlægingen af deres brug ikke er god nok. Forskerne bag rapporten har været ude at måle tidforbruget i de forskellige led i strålebehandlingen på de enkelte afdelinger, det skriver Politiken i dag.

Rapportens konklusion er, at det er muligt at kunne tilbyde 33.000 flere behandlinger i 2007, hvis arbejdet organiseres bedre, og nogle af de ældre stråleapparater skiftes ud. Det svarer til en effektivitetsforbedring på 14-18%.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at effektiviseringen tidligst kan implementeres i 2009, når indkøbet af stråleapparaterne er på plads. Men rapporten peger på, at der ikke kun kan effektiviseres under behandlingen, men også før og efter.

F.eks. kan hospitalerne opstille kortlæsere til patienternes sygesikringsbeviser, indføre elektroniske standardhenvisninger, indkalde patienterne i god tid, så stråleapparaterne ikke står stille og ved at lade sygeplejesker overtage nogle af lægens opgaver og lade portører og sygehjælpere overtage nogle af sygeplejeskernes opgaver.

bach


Kilde: