Københavns regnskabsrod kan komme de ansatte til gavn

Slettet Bruger,

14/06/2007

De ansatte i Københavns Kommune, der på grund af kaos i kommunen har fået tolv millioner for meget på deres pensionsordninger, får måske lov til at beholde pengene. Løsningen blev i hvert fald drøftet på et møde mellem de ansattes organisationer og kommunale embedsmænd i går, oplyser Jyllands-Posten.

"Det vil koste mindst lige så meget at kræve pengene tilbage administrativt. Så alt andet end at eftergive pengene vil være regelrytteri," udtaler Steen Parker Sørensen, forhandlingschef i Fag og Arbejde.

Forslaget skal til politiske forhandlinger i slutningen af august. Hvis det vedtages bliver næste spørgsmål så, om alle berørte ansatte skal have lov at få den ekstra pension. I alt er 27.500 blevet ekstra beriget, i enkelte tilfælde med op til flere hundrede tusinde kroner.

"Grænsen for hvor mange beløb, der skal eftergives kommer højt op. Jeg tror på 90 pct. Eller i hvert fald tæt på," siger Steen Parker Sørensen.

Selv om kommunen skulle beslutte sig for at lade de ansatte beholde pengene, venter der stadig en del administrativt arbejde med pensionsfejlen, som kommunen mener stammer fra tiden med Accenture. De tolv millioner, der er blevet udbetalt for meget, opvejes nemlig af et tilsvarende beløb som mangler på 6.000 ansattes pensioner.

Overborgmester Ritt Bjerregaard har lovet at København har styr på rodet inden udgangen af sommeren.

mol

Kilde: