Indisk økonom hylder kapitalismen

Slettet Bruger,

07/05/2007

Ifølge den indisk-amerikanske økonomiprofessor, Deepak Lal, der interviewes i dag i Berlingske Tidende, er vesten ved at gå til i bureaukrati og lovgivning. Den økonomiske fremtid ligger ifølge Lal i de asiatiske vækstøkonomier, hvor reguleringen i højere grad foregår efter princippet om den "usynlige hånd", som den klassiske liberalismes fader, Adam Smith, beskrev i 1700-tallet.

"Det paradoksale er, at flere tredjeverdenslande, primært Japan, Kina og Indien, har vendt ryggen til deres fortid og er slået ind på en kurs, som er meget tæt på den klassiske liberalisme, mens vi i Vesten har travlt med at se stort på de principper og idéer, der bringer velstand og stabilitet. Selv det tidligere kommunistiske regime Kina har nu på flere måder en mere liberalistisk økonomi end USA har," sige han.

Der findes ifølge Deepak Lal to former for modstandere mod globalisering og kapitalisme, som han betegner som de "kulturelle nationalister" og de "nye formyndere". Til den første gruppe hører islamiske stater og islamister i Vesten og til den anden gruppe hører de vestlige anti-globalister, altså den traditionelle venstrefløj.

"Begge grupper er i mod Oplysningen og mener at penge og luksus er moralsk ødelæggende og socialt fremmedgørende. Både islamister og formyndere konkluderer at kapitalismen er umoralsk og må erstattes af noget andet. De ser en djævlepagt og mener, at rigdommens pris er, at man mister sin sjæl," forklarer han.

Kilde: