"Hvordan kan jeg bedst lade være med at opdrætte svin?"

Slettet Bruger,

23/06/2007

Af IKKEMIG 2

En brite ved navn Nigel Johnson-Hill kender en landmand, der har fået 3.000 pund (over 30.000 kr.) af regeringen for ikke at opdrætte svin. Disse penge kunne Nigel Johnson-Hill godt tænke sig at få del i, og han har derfor skrevet et brev til den britiske landbrugsminister, David Miliband. Han kunne nemlig godt tænke sig at få nogle gode råd til, hvordan man bedst lader være med at opdrætte svin.

"Hvilken slags gård skal jeg undlade at købe, og hvilken slags svin er det bedst ikke at opdrætte?" spørger den foretagsomme brite, der gerne vil være sikker på, at han er i overensstemmelse med alle EU's regler om landbrugsstøtte.

Nigel Johnson-Hill vil starte i det små og kun undlade at opdrætte 4.000 svin. Men med tiden vil han udvide og undlade at opdrætte hele 40.000 svin, hvilket ifølge hans beregninger vil resultere i over 24 millioner kr. i landbrugsstøtte. Han gør også landbrugsministeren opmærksom på, at alle hans mange ikke-eksisterende svin ikke vil behøve at spise 2.000 tons landbrugsprodukter, som han derfor også vil kunne få braklægningsstøtte for ikke at dyrke. Han er dog ikke sikker på, om han også vil modtage et tilskud for alle de drivhusgasser, som han ikke udleder i atmosfæren.

Nigel Johnson-Hill afslutter sit brev, der kan læses i sin helhed her, med følgende bemærkning:

"I lyset af det ovenstående burde det være klart, at jeg vil være fuldstændig arbejdsløs, og jeg vil derfor være berettiget til at modtage bistandshjælp."

Kilde: