Hvad blev der af udlicitering?

Af Anders ThomsenLiberaliseringer, udbud og udliciteringer bør have en central plads i udviklingen af den offentlige opgaveløsning, men i diskussio...

Slettet Bruger,

06/01/2008

Af Anders Thomsen

Liberaliseringer, udbud og udliciteringer bør have en central plads i udviklingen af den offentlige opgaveløsning, men i diskussionen om regeringens kvalitetsreform er spørgsmålet om udlicitering fraværende. Og hvis man går ind på hjemmesiden for Udliciteringsrådet, så er seneste nyt dateret november 2006. Samtidig oplyses det, at rådets fremtid overvejes i forbindelse med kvalitetsreformen.

De seneste fakta - der efterhånden ikke er helt nye - illustrerer ellers med al tydelighed, at der fortsat er behov for, at man fra centralt hold presser kommunerne til at anvende udbud og udlicitering i stadig stigende grad. De økonomiske vismænd beregnede en årlig gevinst på ca. 2 mia. kr. årligt, hvis blot de "udbudstræge" kommuner agerede som landsgennemsnittet. Udliciteringsrådet vurderede, at det var et konservativt skøn.

Det er da en arrogant skalten og valten med borgernes penge, at man undlader at tage en gevinst på min. 2 milliarder kroner hjem enten af ideologiske årsager eller af "magelighed", fordi udlicitering kan være mere besværligt i starten end blot at køre videre, som man plejer. Det er svært at tage kommunernes evige klage over for få midler alvorligt, når der ikke er en reel vilje til at få mest muligt ud af budgettet. Besparelserne ved udlicitering kan benyttes til skattelettelser eller serviceforbedringer - hvorfor det burde være en oplagt sag uanset partipolitisk farve på flertallet i kommunalbestyrelsen.

Den ideologiske modstand mod udbud og udlicitering burde snart være helt død, men er det ikke. Ser man på, hvad man i dag uden bekymring lader private varetage af opgaver herhjemme, så er det svært at forstå de betænkeligheder, som nogle kan have ved at benytte sig af udlicitering indenfor andre områder. Eksempelvis har ingen problemer med at lade Falck tage sig af udryknings- og sygetransporter samt brandslukning, mens nogle politikere kan bekymres ved at lade private hjemmehjælpere tage sig af ældre. Det virker ikke helt logisk. Ser man på sundhedsområdet, så har man ikke noget problem med private tandlæger, mens mange fortsat er skeptiske overfor privathospitaler.

Kommunerne står med en række udfordringer, hvor udbud og udliciteringer kan bidrage positivt: Stigende krav til opgaveløsningen, behov for mere effektivitet og meget betydelige vanskeligheder med arbejdsmiljø og rekruttering. Man må håbe, at kommunalreformen, der skabte færre og større kommuner, øger professionalismen i kommunerne, så der kommer mere gang i udbud og udliciteringer. Ikke mindst da udlicitering og privatisering bliver mere fordelagtig, jo større en kommune er.

Hvis ikke kommunerne kommer i gang af sig selv, så må regeringen i de årlige kommuneforhandlinger gennemtvinge den nødvendige modernisering i den kommunale opgaveløsning. Liberaliseringer, udbud og udliciteringer løser ikke alle den offentlige sektors problemer - men kan blive vigtige elementer.

Anders Thomsen er medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse

Kilde: