Helveg: Reform vækker minder om planøkonomi

Slettet Bruger,

20/06/2007

En afbureaukratiseringsreform er et af punkterne i det udspil til en kvalitetsreform, regeringen fremlagde i går. Institutioner skal bruge mindre tid på papirarbejde og mere på at levere velfærdsydelser. Alligevel retter Det Radikale Venstres finansordfører, Morten Helveg Petersen, i dagens Berlingske Tidende en skarp kritik af den samlede reform.

"For en klassisk liberal kan det her gå hen og udvikle sig til et mareridt eller i hvert fald noget, der minder om planøkonomi og kassetænkning. Hvor man fra centralt hold skal formulere kriterier, som man så pinedød skal leve op til ude omkring i landet. Kvalitetsreformen er en god og stor chance for at tage nogle skridt i den rigtige retning, men det, man reelt gør, er at cementere nogle strukturer," udtaler Helveg Petersen.

Han læser reformen som udtryk for regeringens ønske om at centralisere og detailregulere på blandt andet sundheds- og beskæftigelsesområdet. Og forudser mere bureaukrati og kontrol som resultat af reformen.

"Regeringen anviser meget traditionelle løsninger, og det fremgår klart, hvis man sammenligner med det moderne erhvervsliv, at det ikke er vejen frem. Succesfulde virksomheder bruger ikke kontrolskemaer, hvor mellemlederen skal sidde og hakke af med flueben, om de underordnede nu har opført sig, som de skulle. De drives ud fra en fundamental tillid til, at medarbejderne kan løfte opgaven," siger Morten Helveg.

Regeringen skal i dag drøfte reformen med kommuner, regioner, erhvervsliv, fagbevægelse og forskere. Det endelige udspil fremlægges til august.

mol

Kilde: