Gade om S-udspil: Associationer til fodnote-politikken

Slettet Bruger,

24/09/2007

"Ny ansvarlighed" hedder socialdemokraternes oplæg til finanslov. Men det er højest misvisende, mener forsvarsminister Søren Gade. I dagens kronik i Jyllands-Posten langer han hårdt ud efter den socialdemokratiske sikkerhedspolitik. Årlige besparelser på 1,5 milliarder på forsvaret kommer til at betyde, at Danmark kommer endnu længere ned end de 1,2 procent af bruttonationalproduktet, som forsvarsbudgettet udgør nu. Til sammenligning var kravet til de central- og østeuropæiske landes medlemskab af NATO, at de brugte 2 procent af BNP på forsvaret.

"Med Socialdemokratiets udspil skal flere byrder lægges på de smalleste skuldre i NATO," skriver Gade blandt andet.

Det er besparelser på hjemmeværnet, udgifter til værnepligten og besparelser i forhold til indkøb af nye kampfly, der vækker bekymring hos ministeren. Det skaber utryghed hos de ansatte og er uigennemskueligt, hvorfor socialdemokraterne ikke længere synes, som de gjorde, da de var med til at indgå det nuværende forsvarsforlig i 2004. Samlet set syntes Søren Gade bestemt ikke, at oplægget efterlader "indtryk af en ansvarlig sikkerhedspolitik".

"Tværtimod fremkalder det associationer tilbage til den uansvarlige udenrigs- og sikkerhedspolitik, som socialdemokraterne stod for op gennem 1980´erne," afrunder Søren Gade.

S afviser kritikken
Socialdemokraternes forsvarsordfører Poul Andersen tager dog ikke kritikken nært. Forsvarsforliget udløber om to et halvt år, og det er naturligt at begynde at tænke fremad, mener han.

"Hvis man ikke tør signalere, at man kan eller vil noget andet end det bestående, sker der ingenting. Det er klart, at vi også i fremtiden skal have et forsvar, der kan det, som vi vil med det, og som kan opfylde vores forpligtelser i forhold til NATO og FN, men det er også vores opgave som politikere at sørge for at bruge samfundets midler, så vi får maksimalt for pengene," siger Poul Andersen.

[email protected]

Kilde: