Frihed er ikke den gyldne middelvej

Af Lisbet Røge JensenLyd må aldrig blive et kompromis

Slettet Bruger,

07/05/2009

Af Lisbet Røge Jensen

Lyd må aldrig blive et kompromis. Sådan skriver B&O på vinduerne i deres flagskibsbutik i København. De må vide det. De er jo brancheeksperter. Dem bør man lytte til. Men hvis man ikke går på kompromis med lyd, hvorfor gør man så med frihed?

For det er, hvad de gør. Politikerne. Taler løs om vigtigheden af de brede forlig, dialog og folkelig opbakning, hvilket ofte viser sig at være synonymer for studehandler og meningsmålinger. Det er ikke frihedskamp. Det er bare kompromiser og lefleri.

Man kan godt kæmpe for friheden via politik. Man KAN godt. Herhjemme er der dog desværre ikke mange, der gør det. De, der påstår, at de gør, gemmer sig bag et socialdemokratisk ordforråd og accepterer velfærdsstatens ufravigelige præmisser. De forsværger etiketten liberalist og ville aldrig i livet kalde sig liberale uden at sætte det afværgende "social" foran.

Men der findes et andet sted, hvor menuen så ubetinget står på liberalismebøf med kapitalistsovs og borgerlige løg. Et sted hvor man kan debattere sine holdninger i stedet for at forsvare dem. Et frirum hvor diskussion ikke altid drejer sig om at lade de forsikringsløse dø i rendestenen.

Det er naturligvis tænketanken CEPOS, jeg henviser til og i særdeleshed CEPOS Universitet, som tilbyder et kursus i frimarkedstænkning for de, der ønsker at forstå betydningen af et samfund baseret på frihed.

Tænketanken har brug for dig! De vil have dig, du unge og friske mand eller kvinde. Hvis du for alvor er klar til den store, liberale frihedsfest, så skal du gøre noget mere end at køre fredagsbajere ned med K/VU'erne. For ellers ender du måske nok i en ministerrokade, men hvad hjælper det, hvis du ikke tør gøre op med verdens højeste skattetryk og forbudskommissionen, eller hvis du ikke har modet til at kæmpe for vores ytringsfrihed og civilisation?

I skal også ud af starthullerne på landets handelshøjskoler og tekniske universiteter, eller hvor end erhvervslivets fremtidige ledere har forputtet sig. Et rigt og frit Danmark sikres kun, hvis vi bevæger os mod mindre stat og mere privat. Innovation og forretningsudvikling er ikke , kan centralplanlægge sig til. Det kommer med frie markeder, fri kapital og frie tanker.

En fremtrædende ungdomspolitiker fortalte mig for nylig, at det, som en gammel mand sagde for 200 år siden, er ham uinteressant. Han vil se resultater. Således kan tænketanken noget, som politikeren ikke kan, eller som han ikke interesserer sig for: Den kan fortælle os, hvorfor det er vigtigt, det som blev sagt for 200 år siden, hvordan man bruger det, og hvorfor principper altid er bedre end kortsigtet resultatfokusering. En lektion mange politikere og meningsdannere kunne nyde godt af - unge som gamle.

For eksempel sagde en gammel franskmand for mere end 150 år siden*:

"Jeg tror, det er lettere at indføre et uindskrænket og despotisk styre i et folk, hvor der råder stor lighed mellem menneskene, end i andre samfund, og når en sådan styreform først er blevet etableret i et sådant folk, vil det sandsynligvis ikke kun undertrykke menneskene; i det lange løb vil det helt berøve mennesket mange af dets mest værdifulde egenskaber. Derfor forekommer det mig, at despotiet må være specielt farligt i den demokratiske tidsalder. Jeg ville sikkert være tilhænger af frihed, ligegyldigt hvilken tid jeg havde levet i, men i vor egen tid føler jeg, at jeg næsten må dyrke friheden som en gud".

... og det beviser da, at Alexis de Tocqueville, som er ophavsmanden, og de andre gamle nisser let kan hives op af den magiske frihedshat og anvendes til at argumentere imod alle de, der tror, at livet bliver lettere og sødere, hvis bare man overgiver ansvaret til en flok formyndere, der ved bedre. For hvis man havde taget profetierne alvorligt, kunne man måske have undgået konsekvensen:

"Jeg ser for mig en talløs skare af mennesker, ligestillede og ensartede ... Over alle disse væsener hæver sig en vældig formynder, som påtager sig alene at sørge for deres velfærd og våge over deres liv. Den har uindskrænket magt, den griber ind på alle områder, den er velordnet, forudseende og mild. ... Den arbejder gerne for deres lykke, men vil være alene om det og den eneste, som bestemmer, hvori denne lykke består. Den sørger for deres sikkerhed, uforudset og dækker deres behov, skaffer dem adspredelse ... hvorfor kan den ikke helt tage sliddet med at tænke og besværet med at leve fra dem?"

En anden tænker, som CEPOS Uni også introducerer deltagerne for, Ayn Rand, konstaterer på sin sædvanligt kontante facon*:

"Gem dig ikke bag meningsløse klichéer så som 'den gyldne middelvej'. Individualisme og kollektivisme er ikke to sider af samme vej med et sikkert hjulspor til dig i midten. Det er to veje, som fører i modsatte retninger. Den ene fører til frihed, retfærdighed og velstand; den anden til slaveri, rædsel og ødelæggelse. Valget er dit."

Frihed må aldrig blive et kompromis. Det siger de gamle mænd og kloge koner.

Og de må vide det. De var jo brancheeksperter. Dem bør man lytte til. Lyden på CEPOS Uni er der ikke gået på kompromis med, og man søger deltagere nu. Snyd ikke dig selv for et kursus i frimarkedstænkning. Det er grundstenen for en ærlig frihedskamp.

*Toqueville-citaterne er venligst tyvstjålet fra CEPOS Universitets litterært velbevandrede projektleder Henrik Gade Jensens blog på JP.dk: Slip friheden løs

Ayn Rand-citatet er frit oversat fra bogen "The Ayn Rand Column"(1998, rev. 2nd. ed., p. 92)

CEPOS Universitetet kan besøges her

Lisbet Røge Jensen er bestyrelsesmedlem i CEPOS og CEPOS Uni alumna

Kilde: