For mange får supplerende dagpenge

Slettet Bruger,

20/09/2007

Selv om arbejdsløsheden er væsentligt lavere, er antallet af personer, der modtager supplerende dagpenge til deres deltidsjob, præcist det samme som i 2001. På pædagogområdet, som ellers mangler arbejdskraft, er tallet næsten fordoblet fra 1.300 i 2001 til 2.400 sidste. Det viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening ifølge Jyllands-Posten.

"Hvis folk selv ønsker at komme på deltid, skal samfundet ikke betale for det, men meget tyder på at kommunerne på både ældre- og pædagogområdet selv spekulerer i deltidsansættelser for at spare penge. Det kan måske nok forklares ved, at de er økonomisk pressede, og deltidsansættelser passer godt ind i område med spidsbelastning. Men det stadik ikke acceptabelt, at hverken kommuner eller private arbejdsgivere udnytter systemet og sender regningen videre til staten," siger den socialdemokratiske arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov.

Han foreslår derfor at lukke for adgangen til supplerende dagpenge inden for fagområder med lav ledighed. Et ønske, der deles af Venstre ordfører Jens Vibjerg, der også er irriteret over at lav ledighed ikke afspejles i tallene for supplerende dagpenge.

"Der er brug for flere hænder, og vi bør se på muligheden for at afskaffe supplerende dagpenge inden for området med flaskehalsproblemer. Det virker, som om kommunerne misbruger systemet," siger Jens Vibjerg.

[email protected]

Kilde: