Fogh: Skatten på den sidst tjente krone skal ned

Slettet Bruger,

22/11/2007

Af Ole Birk Olesen

Skatten på den sidst tjente krone skal ned. Det vil være regeringens politik i dennne valgperiode, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen en netop afholdt pressemøde i Statsministeriets spejlsal, hvor regeringsgrundlaget for en ny VK-regering blev præsenteret af ham og vicestatsminister Bendt Bendtsen.

"Vi ønsker en mærkbar sænkning af skatten på arbejdsindkomst. Det er regeringens opfattelse, at det endnu bedre skal kunne betale sig at arbejde. Det er bl.a. nødvendigt for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft og i det hele taget gøre det danske samfund robust over for de udfordringer, som en globaliseret verden stiller os overfor," sagde Anders Fogh Rasmussen:

"Vi håber på at kunne opnå en bred aftale, når vi kommer dertil, om en skattereform, der mærkbart sænker skatten på arbejdsindkomst - og i den forbindelse mærkbart sænker skatten af den sidst tjente kroner."

Regeringen vil ifølge statsministeren nedsætte en skattekommission, som skal komme med forslag til en skattereform. I den forbindelse vil skattestoppet være midlertidigt suspenderet, så en lettelse af skatten på arbejde ikke skal finansieres ved offentlig sparsommelighed, men ved højere skatter på andre områder - især skat på energiforbrug. Dog er boligskatterne fredede.

Nikolaj Sommer, Børsen: Skal man forstå det sådan, at skattestoppet er defineret sådan, at skatten fastholdes, indtil I laver den om næste gang?
"Nej. Vi lægger op til, at der gennemføres en skattereform, men det sker stadig inden for skattestopstankegangen, på den måde at hvis der som led i en skattereform sættes skatter og afgifter op et sted, så skal pengene ubeskåret gå til at sænke skatten på arbejdsindkomst," sagde Anders Fogh Rasmussen.

Men det er jo ikke i overensstemmelse med den oprindelige definition på skattestoppet. Der kan man jo ikke sætte en skat op et sted, bare man sætter den tilsvarende ned et andet sted.
"Skattestoppet videreføres fuldstændig efter de hidtidige retningslinjer, og dem kan du så i øvrigt læse på ministeriernes hjemmesider. Der kan du læse præcist, hvordan skattestoppet er defineret, og der er ingen som helst ændringer i det. Skattestoppet videreføres fuldstændig uændret før en skattereform og efter en skattereform. Men det siger sig selv, at i det øjeblik man laver en skattereform, så er man jo nødt til at have en bevægelighed, men det er stadigvæk indenfor skattestopstankegangen, i og med at vi at vi siger, at hvis der som led i en skattereform sættes skatter og afgifter op et sted, så skal pengene ubeskåret gå til at sænke skatten på arbejdsindkomst."

Men selve skattereformen behøver ikke at overholde skattestoppet?
"Du kan sige, at den overholder kravet om, at skatterne ikke må stige. Vi har skattestop indtil skattereformen, vi har skattestop efter skattereformen, akkurat som vi kender det i dag. Lige i det øjeblik, hvor man laver skattereformen, er der et vindue, hvor der er mulighed for at forhøje skatter og afgifter, forudsat at alle pengene går til at sænke skatten på arbejdsindkomst."

Mener du selv, at det svarer 100 procent til det, du lovede vælgerne i valgkampen?
"Ja, jeg har lovet, at det, vi vil, er at videreføre skattestoppet, og det er det, vi gør."

[email protected]

Kilde: