Erhvervsliv til politikere: Bland jer uden om integrationen på arbejdspladserne

Slettet Bruger,

10/06/2007

Chefkonsulent Anette Overby fra Dansk Erhverv tager i dagens Berlingske Tidende afstand fra lovgivning og regler om nydanskeres forhold på arbejdsmarkedet. Det er virksomhederne meget bedre til at finde ud af selv, mener hun og peger blandt andet på udtalelser fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen sidste år, om at virksomheder ikke skal oprette bederum på arbejdspladserne.

"Nydanske medarbejdere bliver behandlet på lige fod med andre medarbejdere. På samme vis, man som virksomhed kan vælge at tage hensyn til danske medarbejderes behov, kan man også vælge at tage hensyn til nydanskeres behov: Er det for eksempel mere legalt, at en dansk medarbejder bruger tid på at gå afsides og ryge, end at en nydansk medarbejder nogle minutter trækker sig tilbage for at bede," skriver hun blandt andet.

Hun mener at Christiansborg er ude i et ideologisk skoleridt, der ikke hjælper samfundet:

"Regler, der ikke udspringer af en virksomheds eller medarbejders behov, men pålægges arbejdsgivere og lønmodtagere af det politiske system, er ikke til gavn for nogen. De risikerer tværtimod at skabe barrierer og konflikter, hvor disse ikke er i forvejen samt at sabotere en naturlig integrationsproces på den enkelte virksomhed"

Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard fastholder dog, at politikerne har en pligt til at blande sig i vigtige samfundsspørgsmål, og selvom hun afviser direkte at ville blande sig i virksomhedernes regler om for eksempel påklædning og bederum, er hendes egen holdning klar:

"For Dansk Folkeparti er både bederum, kønsadskillelse og tørklæde udtryk for manglende accept af grundvilkårene i det danske demokrati - og manglende respekt for det danske samfund," skriver hun - også i Berlingske Tidende.

mol

Kilde: