Enstemmige journalister: Vi vil have endnu mere støtte til medierne

Af Ole Birk OlesenDansk Journalistforbund holder i disse dage delegeretmøde på det fine Hotel Nyborg Strand, som ligger lige ned til Storebælt, og ...

Slettet Bruger,

23/04/2009

Af Ole Birk Olesen

Dansk Journalistforbund holder i disse dage delegeretmøde på det fine Hotel Nyborg Strand, som ligger lige ned til Storebælt, og her har de delegerede med enstemmig opbakning udsendt en udtalelse om, at politikerne bør give mere i støtte til de danske medier. Både til dagbladene der i forvejen modtager op til 1.000 kr. i distibutionsstøtte per abonnent, til TV 2 der af politikerne har fået landsdækkende monopol på at sende reklamefinansieret tv, og til Danmarks Radio der i forvejen modtager 3,3 mia. kr. via den lovpligtige licens.

"Et mangfoldigt udbud af medier, der bygger på publicistiske grundprincipper og alle på troværdig vis leverer indhold af høj kvalitet, er en af de vigtigste grundpiller i et demokrati. Det sikres kun, hvis medierne og deres medarbejdere løbende har muligheder for at udvikle sig. Dansk Journalistforbunds delegeretmøde 2009 opfordrer derfor regeringen og Folketinget til både på kort og langt sigt at sikre, at der er de nødvendige økonomiske rammer i mediestøtteordningerne, der skal underbygge mangfoldigheden," udtaler delegeretmødet.

Problemet er ifølge journalisterne, at der for tiden - trods de i forvejen rundhåndede tilskud fra staten - bliver sparet på udgifterne.

"På en lang række mediearbejdspladser ser vi lige nu, at der bliver sparet så meget, at det kan blive vanskeligt at fastholde den kvalitet, der er nødvendig, for at det enkelte medie kan varetage den samfundsmæssige opgave som demokratiets vagthund. Staten skal derfor være parat til at handle hurtigt, også mere end Dagbladsnævnet har mulighed for, hvis krisen koster medier. Akut mediestøtte og en langsigtet støttepolitik må ikke stå i vejen for hinanden. Regering og Folketing skal være i stand til at handle både på kort og på langt sigt," mener journalisterne og fortsætter:

"I forhold til den langsigtede mediepolitik, der skal bygge på en reform af den samlede mediestøtte, opfordrer delegeretmødet regeringen og Folketinget til at udvide den støtten til også at omfatte de penge, der i dag betales i moms af licensen samt andre midler som koncessionsafgifter, som stammer fra medierne."

[email protected]

Kilde: