Ekspert i detailhandel: Regulering hæmmer konkurrence

Slettet Bruger,

03/06/2007

Af IKKEMIG 2

Priserne bliver for høje, når udenlandske virksomheder ikke kan få lov til at konkurrere på det danske marked. Ifølge Konkurrencestyrelsen betaler danske forbrugere for meget, sammenlignet med lande som Sverige, England og Belgien.

"Det danske prisniveau ligger noget højere end i de EU-lande, vi normalt sammenligner os med - også selv om der korrigeres for skatter, afgifter og velstandsniveau. Det er i en vis udstrækning et udtryk for, at konkurrencen ikke er lige så god som i de andre lande," siger Konkurrencestyrelsens direktør, Agnete Gersing, til Ritzau.

Dette skyldes ifølge direktør for den uafhængige konsulentvirksomhed Retail Institute, Bruno Christensen, at danske regler gør det svært for udenlandske virksomheder at etablere sig i Danmark. Det betyder, at danske virksomheder ikke bliver udsat for så stor konkurrence, og det medfører højere priser for forbrugerne.

"Enhver form for nytænkning i samfundet og i erhvervslivet sker hos enkeltpersoner eller i virksomheder. Danmark er karakteriseret ved at være et land med en masse brancheorganisationer, og de er per definition aldrig dem, der fører an i udviklingen. De virker som en bremseklods på udviklingen. Og når du så har et politisk system, der lader sig rådgive af brancheorganisationerne, så får du jo en lovgivning, der i mange henseender bliver afstemt efter, hvad der tjener brancheorganisationernes interesser bedst," siger han til 180Grader.dk.

Så der er tale om, at lovgivningen holder konkurrenter ude fra markedet?
"Det kan man godt sige, ja."

Den nye Konkurrencelov, der træder i kraft den 1. juli, giver Konkurrencestyrelsen flere beføjelser til at bryde karteller. Men ifølge Bruno Christensen vil det ikke give lavere priser.

"I detailhandlen er der ingen karteldannelse, for der er konkurrencen så hård, at det simpelthen er en umulighed. Så der er 100 procent fri konkurrence på prisdannelsen."

Kilde: