Dokumentation: Her er DRs spørgsmål til folketingskandidater og vælgere

Slettet Bruger,

19/09/2007

Hvilke vælgere deler dine holdninger? Sæt kryds ved det synspunkt der bedst dækker din mening, så kan vælgerne teste deres holdninger med dine.

Du skal svare på alle spørgsmålene for at være med i svar-sammenligningen.

1. Det er vigtigere at forbedre velfærden end at sætte skatten ned.

Helt enig
Næsten enig
Lidt enig
Lidt uenig
Næsten uenig
Helt uenig

2. Vi har råd til både mere velfærd og skattelettelser.

3. Skattestoppet fastholdes i den næste valgperiode.

4. Statens overskud skal bruges på at hæve lønnen til de offentlige ansatte som tjener mindst - eksempelvis hjemmehjælperne.

5. Statens overskud skal bruges på at sætte skatten ned.

6. De lavest lønnede skal betale mindre i skat.

7. Topskatten skal væk, så det bedre kan betale sig for folk, der tjener mere end ca. 350.000 kr. om året at arbejde.

8. Nogle virksomheder mangler arbejdskraft, derfor skal det være lettere for udlændinge at komme til Danmark og arbejde.

9. Det bør være forbudt at bære tørklæde og andre religiøse symboler i offentlige institutioner som f.eks. skoler.

10. Homoseksuelle skal kunne blive gift i den danske folkekirke.

11. Staten skal bruge flere penge på at udvikle alternative energiformer.

12. Den kollektive transport bør være billigere - eller måske gratis - for at standse væksten i biltrafikken.

13. Danmark skal trække sine soldater hjem fra Afghanistan.

14. Tyrkiet skal med i EU, når landet opfylder EUs krav til menneskerettigheder.

15. Vi skal have en folkeafstemning om EUs nye traktat

16. Danmark skal sætte U-landsbistanden op.

17. Danmark skal forbedre forholdene for afviste asylansøgere.

18. Momsen på sund mad som f.eks. frugt skal sættes ned.

19. Der bør værre færre, men større sygehuse, så ekspertisen samles.

20. Alle skoler skal tilbyde eleverne sund skolemad.

Kilde: