Dokumentation: Hele Lars Barfoeds brev til DR

Slettet Bruger,

18/10/2007

Kære Per Bjerre.

Tak for muligheden for at deltage i DR's kandidatpræsentation. Jeg værdsætter meget, at DR på den måde bidrager til folkeoplysningen i forbindelse med næste folketingsvalg.

Imidlertid finder jeg det stærkt kritisabelt, at DR i kandidat-databasens afsnit 5 om holdninger tvinger folketingskandidaterne til at acceptere venstrefløjens og Socialdemokratiets præmisser for debatten. Det er udemokratisk, manipulerende og uacceptabelt.

Det første eksempel er spørgsmål 1, hvor man skal svare på, om "det et vigtigere at forbedre velfærden end at sætte skatten ned". Det er jo Socialdemokratiets erklærede valgtema, at der er de to valgmuligheder, hvor S så vil forbedre velfærden i stedet for at sætte skatten ned. Hvis man skal svare på spørgsmålet, er der end ikke mulighed for at svare ved ikke eller nedenfor med egne ord forklare, hvorfor man ikke mener at kunne svare på det grundlag. Ikke desto mindre er der jo den opfattelse, som flere partier har - herunder Det konservative Folkeparti, at skattelettelser er nødvendige for at sikre velfærden på længere sigt. Men det synspunkt kan ikke komme til udtryk inden for spørgerammen. Derfor er det umuligt for en konservativ kandidat at besvare dette spørgsmål.

Et andet eksempel er spørgsmål 4, der drejer sig om, hvorvidt man mener man skal hæve lønnen til de offentligt ansatte, som tjener mindst. Det er jo et overenskomstmæssigt forhandlings-spørgsmål, som vi er flere partier, som ønsker at holde ude af den politiske debat. Derfor kan jeg f.eks. ikke besvare dette spørgsmål.

Et tredje eksempel er spørgsmål 10, om homoseksuelle skal kunne blive gift i den danske folkekirke. Igen et spørgsmål, venstrefløjen sikkert kunne besvare, men der er ikke mulighed for at svare det, der er min og Det konservative Folkeparti position - nemlig at det er et kirkeligt spørgsmål og ikke et politisk, jeg som folketingsmedlem skal tage stilling til.

Et fjerde eksempel er spørgsmål 15, om vi skal have en folkeafstemning om EU's nye traktat. Også dette er tilrettelagt helt efter venstrefløjens præmisser, for vi andre har jo den holdning, at det tager vi først stilling til, når vi har den endelige tekst og den er vurderet juridisk.

Og jeg kunne nævne flere eksempler af samme skuffe.

Samtidig er dette afsnit tilrettelagt sådan, at svarer man ikke på alle spørgsmål, så er man slet ikke med i denne del af databasen. Det er en ren foræring til venstrefløjens og de socialdemokratiske kandidater.

Jeg skal derfor opfordre Danmarks Radio til at omlægge kandidat-databasen, så alle politiske opfattelse og partier får lige vilkår.

Venlig hilsenLars Barfoed
Medlem af Folketinget

Kilde: