Dokumentation: Fælles udtalelse fra Messerschmidt og B.T.

Slettet Bruger,

22/05/2007

Folketingsmedlem Morten Messerschmidt og dagbladet B.T. indgik tirsdag følgende forlig:

UDTALELSE

1. Morten Messerschmidt anerkender, at han den 13. april 2007 i Restaurant Grøften i Tivoli var beruset og til dels støjende. Morten Messerschmidt anerkender, at B.T. - uagtet at han ikke selv har nogen erindring herom - kan føre vidner, som bekræfter, at han rakte hånden op til det vidnerne beskriver som en heil-hilsen.

B.T. anerkender og beklager - som avisen tidligere har meddelt - at der ikke er belæg for oplysninger om, at Morten Messerschmidt sagde eller råbte "Sieg Heil" eller andre ytringer af den art.

2. Morten Messerschmidt bekræfter, at han sang det første vers af Das Lied Der Deutschen (Deutschland, Deutschland Ãœber Alles), men at han som mange danskere var helt uvidende om versets historiske tilknytning til nazismen.

B.T. har i den sammenhæng beklaget overfor Morten Messerschmidt, at sangen ved forelæggelsen af sagen for ham og i den første artikel blot blev beskrevet som en nazisang, uden at det specifikke vers og dets mere præcise historiske tilknytning til nazismen blev beskrevet.

Idet Morten Messerschmidt grundet beruselse ikke erindrede, hvad der blev sunget mistede artiklen en væsentlig nuance, idet artiklen alene indeholdt den tyske opfattelse af verset som nært knyttet til nazisme og højreradikalisme, mens den udbredte danske opfattelse af verset som en harmløs nationalsang ikke fremgik.

3. B.T. var og er - som også tidligere fremført på lederplads i avisen - bekendt med, at Morten Messerschmidt er Israel og det jødiske folk meget venligt stemt, og at Morten Messerschmidt i sagens natur ikke har nogen sympati for eller ikke har haft noget ønske om at hylde nazismen.

4. Med den fælles udtalelse er alle uenigheder mellem Morten Messerschmidt og B.T. bilagt. Begge parter udtrykker tilfredshed med denne udtalelse, der offentliggøres i en fælles pressemeddelelse og i B.T.

Kilde: