Dokumentation: Det skriver Venstre og Løkke om råderummet

Slettet Bruger,

23/08/2007

Det skriver Venstre i nyhedsbrevet (180Grader.dk's fremhævning):

Det oplæg til Kvalitetsreform, som regeringen i dag har præsenteret, er ikke mindre end et historisk løft af velfærden i Danmark, som vil give mærkbare forbedringer for brugerne af den offentlige service. 50 milliarder kroner til investeringer i sygehuse og andre offentlige bygninger er det største løft af velfærden i mands minde.

Samtidig har regeringen præsenteret en 2015-plan for økonomien, der betyder, at den økonomiske holdbarhed både på kort og lang sigt er sikret. Den økonomisk ansvarlige linje, som VK-regeringen har været garant for gennem snart seks år, vil fortsætte.

Den tidligere SR-regering oprettede Arbejdsmarkedsfonden, hvortil alle i arbejde betaler 8 procent af deres løn. Samtidig lovede den tidligere regering, at når der var overskud i fonden, så skulle pengene gives tilbage i form af en sænkning af skatten. Der er nu overskud i den fond. Derfor afskaffer vi fonden og giver et højere beskæftigelsesfradrag.

Når vi også i dag har præsenteret en skatteomlægning, er det dels fordi vi vil opfylde den tidligere regeringens løfte, dels fordi vi ønsker at øge den grønne profil i vores skattesystem, så det kan betale sig både at arbejde og passe på klimaet. Og lad mig for en god ordens skyld understrege:

* Ingen private borgere kommer til at betale mere - 40 procent af energiafgifterne betales nemlig af erhvervslivet. Så netto får alle danske familier flere penge.
* Der bliver ikke færre penge til velfærden. Hele råderummet bruges på velfærd. Den omlægning af skatten, vi har præsenteret, er fuldt finansieret og inden for skattestoppets rammer. Og så er den grøn.


Det skriver Venstres næstformand, Lars Løkke Rasmussen, i nyhedsbrevet (180Grader.dk's fremhævning):

180 konkrete forslag i Kvalitetsreformen og oveni det en 2015-plan med en skatteomlægning var, hvad regeringen i dag kunne præsentere. Og konklusionen er klar: Der er ingen, der kommer til at tabe noget som helst på regeringens planer, tværtimod vil alle vinde.

Onde tunger vil forsøge at fremstille det som om, der nu er givet skattelettelser på bekostning af velfærden. Intet kunne være mere forkert! Der er tale om en skatteomlægning, hvor man letter skatten på arbejde men til gengæld lader energiafgifter stige med prisudviklingen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en fuldt finansieret omlægning af skatten og inden for skattestoppets rammer. Det betyder, at der på ingen måde er færre penge til velfærd.

Vi letter skatten på arbejde fra bunden. F.eks. gør vi beskæftigelsesfradraget markant større. Det gør vi, fordi det skal være meget attraktivt at gå fra en overførselsindkomst til aktiv beskæftigelse.

Hvad så med pensionister og andre på overførselsindkomster? Jo, de bliver ikke bare kompenseret - de bliver ligefrem overkompenseret for, at vi lader energiafgifterne følge prisudviklingen. De får altså også netto flere penge ud af denne omlægning.

Man kan altså ved selvsyn konstatere, at ingen taber på denne omlægning! Samtidig kan jeg slå fast, at den sociale profil i skatteomlægningen er så god, som det næsten matematisk er muligt at lave den. Alle indkomstgrupper vil netto have flere penge end før omlægningen - også pensionister og andre på overførselsindkomster - og oveni det kommer der så massive investeringer i velfærden.

Vi bruger ikke af det såkaldte råderum til at ændre på skatten. Hele råderummet bliver brugt til velfærdsforbedringer. Men velfærdsforbedringer kommer ikke bare med flere penge. Der skal også flere hænder til. Skatteomlægningen vil øge arbejdsudbudet med mellem 8.000 og 10.000 personer. Og samtidig har vi med 2015-planen sikret økonomisk holdbarhed både nu og i fremtiden. Den økonomiske ansvarlighed, der har kendetegnet VK-regeringens arbejde gennem snart seks år, fortsættes med de planer, som regeringen i dag har lagt frem.

Kilde: