Direkte reportage fra urmager-retssagens dag 2

Slettet Bruger,

26/06/2007

Af Ole Birk Olesen

15.27: Retssagen er slut for i dag. I morgen klokken 9.30 er der procedure, og 180Grader.dk vil igen være til stede med direkte reportage. Torsdag afsiges der dom.

15.18: Woollheads forsvarer vil nu stille spørgsmål til Woollhead. Han beder dommeren om at nedlægge referatforbud i forhold til de personlige oplysninger, som han nu vil bede Woollhead om at redegøre for. Anklageren undrer sig over, at Woollhead hidtil har været så villig til at tale med pressen, men at hans forsvarer nu beder om referatforbud. Men der er ingen protester, heller ikke fra pressens repræsentanter, og der er nu nedlagt referatforbud i forhold til Michael Woollheads forklaring. Det betyder en pause i 180Grader.dk's reportage.

15.12: Marcos forsvarer stiller spørgsmål til Marco. Han forsørges af sine forældre. Han har aldrig haft betalt arbejde. Han bor hos sine forældre.

15.10: Ivans forsvarer stiller spørgsmål til Ivan. Han bor med en kæreste i Beograd. Han lever af at dykke og undervise i dykning. Han må p.g.a. sine skader som følge skuddene ikke udsættes for pres eller tryk nu og kan således ikke genoptage sin gamle levevej foreløbig. Han har også pyskiske problemer nu. Det er læger, der har fortalt ham, at han ikke må dykke foreløbig.

15.05: Anklager finder i et bilag om en af røvernes skuddssår grundlag for at sige, at han er blevet skudt bagfra med et opadgående skud. Ingen protester fra Woollheads forsvarer.

14.45: Anklager gennemgår forskellig bilag til sagen.

14.43: Retssagen genoptages.

14.31: Der er fem minutters pause.

14.24: Dommeren læser op af Karsten Magnussens forklaring til retsbogen.

14.16: Kriminalassistent Karsten Magnussen har taget plads i vidneskranken. Han afhørte Woollhead den 16. januar i 2,5 timer, men der kom ikke meget i rapporten. Woollhead udtalte sig meget tøvende, forklarer Magnussen, det var som om, han overvejede hvert et ord. Woollhead opførte sig ikke som en typisk forurettet på gerningsstedet. Der var en meget trykket og tavs stemning, normalt vil ofre gerne snakke meget.

14.11: 180Grader.dk: Der synes at være lagt op til følgende teori: Det eller de skud, som Michael Woollhead affyrede over skulderen, ramte ikke de to røvere, Ivan og Marco, som blev pågrebet af politiet og sidder i retssalen i dag, eller de ramte på større afstand end én meter. De kan godt have ramt den tredje røver, som ifølge Woollhead stod tæt på ham, da skuddene blev affyret, men som ikke er blevet pågrebet af politiet. De skud som ramte Ivan og Marco må være blevet affyret på større afstand end én meter, måske, som røverne har forklaret, da de var på vej ud af butikken og således ikke, mens Woollhead stod i baglokalet og skød henover sin skulder.

14.03: Fra dommerens videre oplæsning af Jesper Larsens vidneforklaring: Det forhold, at projektilet har strejfet Michael Woollheads tøj (180Grader.dk: Da han ifølge egen forklaring skød hen over skulderen på sig selv) kan ikke have stoppet nitritskyen, så den ikke afsatte nitrit på røvernes tøj.

13.58
Der er til gengæld fundet sodafsværtning på Woollheads trøje, hvilket tyder på, at pistolen har været meget tæt på trøjen ved affyring. Ofte vil der meget tæt på ikke blive afsat nitrit, men kun sod.

13.51: Dommeren læser op af Jesper Larsens forklaring til retsbogen.

13.48: Der er heller ikke fundet nitrit på Woollheads tøj, selvom han har forklaret, at han skød hen over sin egen skulder, og selvom hans forsvarer netop har forsøgt at italesætte den mulighed, at Woollheads tøj skulle kunne have opfanget nitriten, så den ikke kunne afsættes på røverens tøj.

13.40: Bemærkning fra 180Grader.dk: Grunden til, at der bores i skudafstand er formentlig, at det første skud ifølge Woollhead blev affyret, mens røverne var meget tæt på og slog på ham. Men de våbentekniske spor tyder altså på, at skudene blev affyret på større afstand.

13.30: Jesper Larsen har undersøgt indgangshuller i tøj for nitritpartikler. Han har ikke fundet nogen. Det betyder, forklarer han, at afstanden fra pistolmundingen til indgangshullet har været på mindst én meter.

13.26: Nu genoptages retssagen med vidneforklaring fra våbentekniker Jesper Larsen.

13.22: Det trækker lidt ud med at få genoptaget retssagen. Det vides ikke hvorfor.

12.09: Der er pause i retssagen indtil 13.15. 180Grader.dk genoptager den direkte reportage fra retssagen efter pausen.

12.06: Bemærkning fra 180Grader.dk: Røveren som løb op af Badstuestræde er ham, der af de to røvere i retten bliver betegnet som "Steve", men som ikke er blevet pågrebet af politiet. Blodsporene på Badstuestræde peger således på, at Woollhead ramte alle tre røvere med sine skud.

11.56: Michael fortæller om det blodspor, som findes på Badstuestræde, hvor den tredje røver ifølge et tidligere vidne løber op efter det mislykkede røveri.

11.53: Michael fortæller om patronhylstret i skraldespanden. Det ligger forholdsvist øverst i skraldespanden. Det er en skraldespand, som sidder indvendigt på en låge. Hylsteret kan ikke komme derned uden at være placeret der af et menneske, medmindre lågen har været åben under skyderiet.

11.51: Nyt vidne i vidneskranken: Kriminalassistent Michael (udtalen af efternavnet er utydelig).

11.43: Anklageren spørger Egon: Hvilken af de rekonstruktioner, som vi har set, der kommer nærmest det, som du ud fra dine fund tror, der er foregået. Det kan Egon Poulsen kun gætte på, svarer han. Men i forhold til den rekonstruktion, hvor Woollhead skyder over skulderen på sig selv, der kan det afvises, at alle skud affyres på den måde. Det kan man med sikkerhed sige p.b.a. skudanslaget i væggen. I røvernes forklaringer kan noget lade sig gøre, noget kan ikke. Der kan godt være affyret ét skud i butikslokalet, baseret på patronhylsteret i skraldespanden. Men hylsteret kan også være havnet der, uden at være placeret af et menneske.

11.34: Dommeren læser videre, herunder Egon Poulsens forklaring om, at patronhylsteret i skraldespanden kan være havnet der direkte fra udkastet fra pistolen, ikke placeret der af et menneske. Det kan ikke afvises.

11.28: Dommeren læser op af Egon Poulsens forklaring til retsbogen.

11.22: Der er fundet fem patronhylstre på stedet. Anklager pointerer, at det ikke kan udelukkes, at nogle patronhylstre er blevet fjernet, før politiet kom til gerningsstedet.

11.12: Woollheads forsvarer spørger, om man kan gå ud fra, p.b.a. patronhylstrenes placering, at skuddene blev affyret i baglokalet? Det kan man med stor sandsynlighed, bortset fra det hylster, som politiet finder i en skraldespand, da man undersøger gerningsstedet.

11.05: Dommeren: Er det korrekt forstået, at der kun er fundet et anslagsmærke? Egon: Det er korrekt. Dommeren: Er det ikke underligt? Egon: Pistolen er ikke så kraftig, så det er ikke usædvanligt, at projektilet ikke går igennem skudofret, eller at det går igennem, men bliver siddende i tøjet. Anklager fortæller, at ét projektil blev fundet uden for forretningen med DNA fra Ivan på sig.

10.59: Og der tales altså om den pistol, som Michael Woollhead affyrede mod røverne.

10.58: Pistolen ser klein ud, men er den farlig, spørger anklageren. Ja, den er farlig, svarer Egon, bliver man ramt det forkerte sted, så dør man. Bevægelsensenenergien på projektilet er cirka 74 kj på ti meters afstand. Ved 40 kj knuses selv den kraftigste menneskeknogle.

10.51: Kriminalassistent Egon Poulsen tager plads i vidneskranken. Han arbejder i kriminalteknisk center. Han har foretaget undersøgelser af våben og skud på gerningsstedet. Amklageren læser op af hans tekniske rapport. Der er fundet et projektilanslag på en væg i butikken med en cirkulær form. Det antyder, at skuddet er affyret vinkelret ind mod muren fra cirka 128 centimeters højde.

10.42: Hun ser efter smældende, at der kommer en person op og herefter to løbende. Men til politiet, har hun forklaret, at der først kom to og så én. Lige nu husker hun ikke, at hun sagt sådan. Der går højst to sekunder fra smældende, til første person kommer løbende. Herefter går der et-to sekunder, før de næste kommer. Dommeren læser vidnets forklaring op til retsbogen.

10.39: Det nye vidne har taget plads i vidneskranken. Det er en ung kvinde. Også hun var på Kompagnistræde på dagen for røveriet. Hun står lige ved siden af butikken og poster breve. Da hun putter det sidste brev i, hører hun tre-fem høje smæld og rykker instinktivt væk fra butikken.

10.26: Der er fem minutters pause i retssagen, mens vi venter på et nyt vidne.

10.24: Dommeren læser vidnets forklaring op til retsbogen.

10.22: Et nyt vidne sætter sig i vidneskranken. Hun er cirka 25-30 år gammel. Hun er på Kompagnistræde udenfor butikken på dagen for røveriforsøget. Hun kommer gående og stopper, fordi hun hører skud. Hun har hørt i hvert fald to skud, nok tre skud. Hun kan ikke se, hvad der foregår i forretningen. Der kommer to mænd løbende ud, de kravler op af kældertrappen, siger hun. Hun er sikker på, at den ene havde pistol, hun er næsten sikker på, at den anden også havde pistol. Så kommer en tredje op, og han har også pistol. Han løber op af Badstuestræde. Der går meget kort tid, fra hun hører skuddene, før de to kommer op af trappen. To-tre sekunder, tror hun. Hun tror, det er rollespil, det er for uvirkeligt. Der går længere tid mellem, at de første røvere og den sidste røver kommer op, end der gik mellem skuddene, og at de første røvere kom op af trappen.

10.14: Der opstår tvivl om politirapporten. Ifølge den forklarer Jørgen først den 19. januar om begivenhederne i lokalet, efter at han den 16. ikke ville sige meget. Men Jørgen siger nu, at han afgav fuld forklaring en et kvarter til en halv time senere den 16., efter at han havde røget en cigaret. Jørgen siger, at hans forklaring fra den 19. var helt identisk med den, han afgav den 16.

10.08: Dommeren læser Jørgens forklaring op til retsbogen. Det er nu ført i retsbogen, at Michael ifølge Jørgens forklaring fik flere slag. Der synes at være lidt usikkerhed om dette, men det har dommeren og røvernes forsvarere tilsyneladende ikke fanget. Jørgen sagde i sin forklaring, at han så flere slag, men han sagde også, at han så ét slag med pistolskæftet, da han blev presset ned på jorden, og at han efterfølgende ikke så mere.

10.02: Woollheads forsvarer udspørger Jørgen. Jørgen fortæller, at han opfattede røvernes attrappistoler som ægte. Den han fik stukket i nakken føltes kold, og som om den var af metal. En af røvernes forsvarere udspørger Jørgen: Han vidste godt, at Woollhead havde pistol. Han havde vist den til Jørgen ved anden lejlighed. Hvis Woollhead blev udsat for vold, ville han forsvare sig, forklarer Jørgen.

9.57: Anklager læser op fra afhøringsrapporten, som er optaget den 16. januar om aftenen. Politiet skriver, at Jørgen ikke ville udtale sig om andet til politiet, end at han så røverne løbe væk fra butikken. Jørgen siger, det skyldtes, at han blev dårligt behandlet af politiet. Det blev han vred over, og han var derfor ikke samarbejdsvillig. Det var ophidselsen efter røveriet og behandlingen, han modtog fra betjentene, der var årsagen.

9.54: Jørgen hører flere skud, det går lynhurtigt, varer kun et splitsekund, siger han. Da det er slut, rejser han sig op og ser en røver på vej op af trapperne og to i forretningslokalet, de er på vej væk. Han ser også, at Michael har en pistol. Der er blod, Michael bløder kraftigt.

9.51: Jørgen er kommet ned at sidde og kigger ind i væggen. Lige inden han sætter sig ned, ser han Michael blive slået i baghovedet med pistolskæftet. Michael står sammensunket og let foroverbøjet, han bliver presset ned af en røver. Røveren står bag ham. Michael kigger ud mod bagindgangen. Indtil videre stemmer Jørgens forklaring godt med Woollheads fra i går. Ændring til tidligere rapportering: Jørgen har tilsyneladende ikke set Woollhead blive slået flere gange, kun én gang. 180Grader.dk kan have hørt forkert tidligere.

9.46: Jørgen forklarer, at han er kollega med og ven af urmager Michael Woollhead. De sidder i butikken på dagen, hvor urmageren åbner døren, som kun lige bliver åbnet, da røverne sparker den ind. Jørgen taler hurtigt. Han fortæller hurtigt. To mand kommer ind og presser Woollhead ud i baglokalet. De har pistoler. Alle tre. Den sidste mand, der kommer ind, presser pistolen op i nakken på Jørgen. Det er fjerde røveri, han er udsat for. Da han kommer ind i baglokalet ser han, at en af røverne banker en pistol ned i nakken på Woollhead. Der bliver slået gentagne gange, hårdt, på Woollhead. Tredje står nærmest og spytter Jørgen i ansigtet, mens han råber "down, down". Jørgen bliver slået i ryggen, da han har rejst sig og er på vej mod baglokalet.

9.40: Vennen Jørgen har sat sig i vidneskranken og bliver belært af dommeren om, at han som vidne har pligt til at udtale sig og tale sandt.

9.37: De to røvere ankommer fulgt af tre retsbetjente, hvoraf de to tager plads ved indgangen. Dommeren ankommer med de to nævninger. Alle rejser sig. Retssagens dag to begynder.

9.36: Her er anklageren, tre forsvarere (en for Woollhead og en for hver af de to serbiske røvere, Ivan og Marco), en kvindelig tolk, retssekretæren samt 13 tilhørere, primært fra pressen.

9.31: Folk har samlet sig i retssalen. Tilsyneladende vil dagen begynde med vidneforklaring af urmagerens ven, Jørgen, som var tilstede i butikken den 16. januar, da de tre røvere kom ind med attrappistoler og råbte "down, down".

Kilde: