Det offentlige svigter drikkevandssikkerheden

Slettet Bruger,

20/05/2007

"Drikkevandssikkerheden i Danmark er for ringe. Politikerne er meget optaget af at beskytte vores vandmiljø, og det er godt. Men de er knap så optaget af at beskytte vandforsyningen - altså boringer, ledningsnet og installationer. Derfor er der trusler ad libitum mod det vand, vi drikker fra hanen," siger Erik Arvin fra Danmarks Tekniske Universitet til Berlingske Tidende. Arvin er Danmarks eneste professor i drikkevandsforsyning.

Over 140 mennesker blev alvorligt syge, da Køge Kommune i weekenden d. 12.-14- januar 2007 forsynede borgernes vandhaner med spildevand fuld af fækalierester. Flere blev også invalideret for livet, blandt andet måtte en sukkersygepatient få amputeret sit ben. De skadelidte fik aldrig nogen erstatning.

"Uheldet" skyldtes et nedslidt vandforsyningsanlæg og personalesjusk.

Arvin siger overfor Berlingske Tidende, at "uheldet" i Køge afspejler den ringe standard den danske vandforsyning lider under, og at det ikke er usandsynligt, at et lignende uheld vil finde sted.

Kilde: