Danskerne vil gerne have kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Slettet Bruger,

28/12/2007

Et stort flertal af danskerne mener, at Danmark bør satse på at tiltrække kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft i bestræbelserne på at løse problemet med manglen på arbejdskraft. Det viser en undersøgelse, som Zapera har lavet for erhvervsorganisationen Dansk Erhverv ifølge Berlingske Tidende.

Og dette resultat glæder de danske erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, der længe har talt for, at Folketinget skal gøre det mere attraktivt for kvalificerede udlændinge at komme til Danmark og arbejde.

"Danskerne har forstået, at vi ikke kan opretholde vores velfærdssamfund, hvis både det offentlige og det private ikke får den nødvendige arbejdskraft. Derfor bør politikerne ikke være bange for at vise lederskab på dette område," siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening til Berlingske Tidende.

Positive Erfaringer
En af årsagerne til danskernes velvilje over for udenlandsk arbejdskraft, skal findes i et af undersøgelsens resultater, der viser, at 54% af de adspurgte har positive erfaringer med udenlandsk arbejdskraft, mens 30% har svaret, at de hverken har positive eller negative erfaringer. Kun 15% svarer, at de har negative erfaringer med udenlandsk arbejdskraft.

Og den konklusion deler man i Dansk Erhverv:

"Jeg tror blandt andet holdningen skyldes, at mange danskere de seneste år har haft nogle personlige oplevelser, der har givet et mere korrekt billede af udenlandsk arbejdskraft. Det har været med til at udviske det tidligere billede af, at udlændinge bare var nogen, der ville tage vores danske job til en lavere løn," siger adm. direktør Lars Krobæk.

Skal være kvalificeret
Men selvom danskerne har overvejende positive erfaringer med udenlandsk arbejdskraft, så viser undersøgelsen også, at danskernes velvilje er betinget af arbejdskraftens kvalitet og den konkrete efterspørgsel, der er efter bestemte faggrupper.

Således svarer 72% af de adspurgte, at Danmark bør forsøge at tiltrække specialister og forskere, 55% mener, vi skal tiltrække plejepersonale, 50% mener, vi skal tiltrække faglært arbejdskraft, mens kun 16% mener, vi skal forsøge at tiltrække lavt uddannet eller ufaglært arbejdskraft. Kun 6% mener, at Danmark bør tiltrække andre former for arbejdskraft, mens 10% svarer, at vi ikke skal forsøge at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. 7% ved ikke.

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.003 repræsentativt udvalgte danskere.

[email protected]

Kilde: