Danske ungdomspolitikere demonstrerer mod Putin

Under parolen "Ja til demokrati - Nej til Putins magtmonpol", vil unge fra bl

Slettet Bruger,

02/03/2008

Under parolen "Ja til demokrati - Nej til Putins magtmonpol", vil unge fra bl.a. Venstres Ungdom, Socialdemokratisk Ungdom og Radikal Ungdom, demonstrere foran den russiske ambassade i eftermiddag.

De i alt otte ungdomsorganisationer bag demonstration udtrykker i et åbent brev til den russiske ambassadør deres bekymring over demokratiets tilstand i Rusland.

"Specielt det voksende pres på civile frihedsrettigheder såsom forsamlings- og ytringsfriheden har vagt vores bekymring. Det er tvingende nødvendigt for et velfungerende demokrati, at enhver borger til hver en tid har frihed til at udtrykke sig i skrift og tale. Det er ligeledes en forudsætning, at enhver kandidat har fri og lige adgang til at lade sig opstille til valg. Disse forudsætninger er desværre ikke tilstede i Rusland på nuværende tidspunkt," lyder det i brevet.

Organisationerne bemærker særligt, hvad de betegner som en "uklar forvaltning af valgloven" og de direkte konsekvenser heraf:

Valgproces favoriserer enkelte kandidater
"Flere potentielle kandidater er blevet nægtet opstilling på baggrund af meget tvivlsomme afgørelser fra den centrale valgkommission. Vi mener ikke, at en demokratisk stat bør tillade en valgproces der ensidigt favoriserer en specifik kandidat."

"Specielt synes Hr. Medvedevs kampagne at nyde en særlig gunst fra myndighedernes side, imens konkurrerende kandidater nægtes adgang til massemedier og udsættes for organiseret chikane fra myndighedernes side. Endelig opfatter vi Ruslands afvisning af valgobservatører fra OSCE som værende direkte angribeligt - og et afgørende bevis på den uheldige udvikling der præger den demokratiske proces i Rusland," skriver de.

Demonstrationen foregår i dag kl. 15 foran den russiske ambassade på Kirstianiagade i København. De otte organisationer bag initiativet er, udover VU, DSU og RU, Frit Forum, SILBA, Europabevægelsen, Europæisk Ungdom og Danmarks Liberale Studerende.

[email protected]

Kilde: