Danske Bank i kamp for højere boligskatter

Slettet Bruger,

23/11/2007

Af Ole Birk Olesen

Boligskatterne skal hæves, hvis en kommende skattereform ikke skal opfattes som socialt urimelig. Det kan være svært at finde finansiering til en skattereform, hvis man ikke vil hæve boligskatterne. Man kunne måske bruge boligskatterne til at finansiere en lettelse af marginalskatten.

Disse tre synspunkter er alle blevet fremført som kommentar fra Danske Banks cheføkonom, Steen Bocian, i det seneste døgn.

Steen Bocian, jeg kan forstå, at Dansk Bank gerne vil have, at boligejerne skal betale mere i skat?
"Nej, vi vil gerne have, at alle muligheder er åbne," siger Steen Bocian til 180Grader.dk.

I vil gerne have, at den mulighed er åben?
"At ALLE muligheder er åbne."

Ja, det er det, jeg siger: I vil gerne have, at den mulighed, at boligejerne skal betale mere i skat, er åben.
"Ja, også den."

Hvorfor vil I gerne have, at den mulighed er åben?
"Fordi hvis man nedsætter er kommission, der skal se på skat, så er det naturligt, at den ser på hele skattesystemet og ikke kun på dele af det. Og så må kommissionen jo komme med sin konklusion."

Men hvis Danske Banke mente, at det var en dårlig idé at hæve boligskatterne, f.eks. i den situation boligmarkedet er i nu, så var der jo ingen grund til at have det som en mulighed?
"Ingen kan sige, hvordan boligmarkedet kommer til at udvikle sig om fem år, så det er meget sundt at lade en skattekommission kigge på boligskatterne også. Om så svaret er, at man vil hæve boligskatten, der synes jeg ikke, at man på forhånd skal sige. For øjeblikket er der ulemper ved det, fordi boligmarkedet er vigende, men vi kan ikke vide, hvordan det udvikler sig på længere sigt. Og skattestoppet indebærer en uomtvisteligt lavere beskatning af boligerne over tid, og det kan man godt diskutere, om man skal have. Vi ønsker som udgangspunkt ikke en højere beskatning af boliger, men vi synes, det er unaturligt at nedsætte en skattekommission, som ikke kigger på hele skattesystemet."

Nu har du en del gange været ude og tale for det synspunkt, at man bør overveje at hæve boligskatterne. Kan vi efterhånden konkludere, at det simpelthen er Danske Banks synspunkt, at boligejerne, og også de mange I har som kunder, skal betale mere i skat?
"Nej, nej."

Du bringer det hele tiden i spil, og du gør det på vegne af Danske Bank - kan vi konkludere andet, end at Dansk Bank mener, at boligskatterne skal hæves?
"Så har jeg ikke været præcis nok i mine udtalelser, det vil jeg så beklage. Det jeg siger er, at hvis vi kan få en lavere skat på arbejde, så har det første prioritet, og hvis en lidt højere boligskat kan være én af de måder, hvorpå man kan gøre det, så kan det være værd at overveje. Men det skal selvfølgelig gøres under hensyntagen til, at vi har et boligmarked, som ikke skal komme ud i økonomiske problemer. Lige nu er timingen for en højere boligskat nok ikke særligt sund, men det kan jo godt være, at den er det om nogen år, og derfor synes jeg som udgangspunkt, at det er naturligt at have det med, når man nedsætter en skattekommission. Vores førsteprioritet er at få skatten på arbejde ned, og det er så vigtigt for os, at vi godt ville kunne acceptere, at man også kiggede på boligskatten, hvis det er, hvad der skal til for at finde finansiering til det."

I hvor høj grad er det her et synspunkt, som du har taget med fra din gamle arbejdsgiver, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd?
"Det tror jeg egentlig ikke, jeg er blevet opdraget til ovre hos dem. Det sted, hvor jeg primært har arbejdet før Danske Bank, er hos de økonomiske vismænd, så hvis det skulle komme nogen steder fra, så var det måske der. Men det er altså vores holdning i Danske Bank, at marginalskatten skal ned, og det har førsteprioritet. Vi vil gerne have det uden at hæve boligskatten, men hvis man ved at bruge boligskatten kunne få en mere reel lettelse af marginalskatten, så synes vi egentlig, det ville være fornuftigt, hvis det kunne gøres uden at sætte boligmarkedet under pres," siger Steen Bocian.

[email protected]

Kilde: