Danske Bank: Skær i overførselsindkomsterne

Slettet Bruger,

21/05/2007

Af Ole Birk Olesen

Hvis politikerne vil det bedste for dansk økonomi, så skal de spare på overførselsindkomsterne og bruge pengene på at sænke marginalbeskatningen, som bl.a. den borgerlig-liberale tænketank CEPOS har foreslået. Det mener Danske Bank, der ellers så sent som i weekenden anbefalede, at man skulle bløde op på skattestoppet på bl.a. boligområdet for at få råd til skattelettelser.

Men det forslag var kun et såkaldt "second best"-forslag, som var udformet under hensyntagen til, hvad politikerne ifølge Dansk Banks vurdering kan overtales til at gennemføre, fortæller cheføkonom Carsten Valgreen fra Danske Bank.

"Hvis man kigger ideelt på det ud fra en ren vækstmæssig synsvinkel og en rent økonomisk synsvinkel, så er det ikke at hæve den ene skat for at sætte den anden ned. Så er det at sætte skatterne ned, især marginalskatterne på indkomst, og at finansiere det med især reduktioner på overførselsindkomsterne," siger Carsten Valgreen til 180Grader.dk: "Der er masser af overførsler i Danmark, som vi sagtens kunne kigge på, for det er dem, der er vokset allermest de seneste 20 år."

Når Danske Bank alligevel taler for en model, som indebærer et opgør med skattestoppet, så skyldes det, at banken ikke forventer, at politikerne vil gøre det, som i følge banken er det mest optimale.

"Hvis man kigger på de politiske realiteter i Folketinget, og hvad man kan få flertal for, så bliver det utroligt svært - for ikke at sige urealistisk - at lave en nedsættelse af personskatterne uden at se på andre skatteområder. Sådan er vilkårene nu engang," siger Carsten Valgreen, der også mener, det er urealistisk, at politikerne vil holde igen på det offentlige forbrug.

CEPOS: Ikke urealistisk med dæmpet vækst i offentligt forbrug
I den borgerlig-liberale tænketank CEPOS glæder man sig over, at Danske Bank er enig med CEPOS i, hvad der er bedst for dansk økonomi.

"Set fra et økonomisk perspektiv får man den største effekt på beskæftigelsen såfremt man finansierer en lettelse i marginalskatten med reduktioner i overførselsindkomsterne. Der er en dobbelt effekt. Dels betyder lavere marginalskat øget arbejdsudbud. Dels betyder en reduktion i f.eks. dagpengeperioden, at flere dagpengemodtagere vil finde et arbejde," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen CEPOS til 180Grader.dk.

Han er til gengæld uenig med Danske Bank i, at det er urealistisk, at politikerne vil finansiere en skattelettelse ved at begrænse væksten i det offentlige forbrug.

"Man skal huske på, at VK-regeringen finansierede Forårspakken med bl.a. en nedjustering af målsætningen for væksten i det offentlige forbrug. Derimod har såvel Socialdemokraterne som Venstre udelukket en forhøjelse af ejendomsværdiskatten de næste mange år. I det perspektiv er en nedjustering af målsætningen for det offentligt forbrug mere realistisk end en ophævelse af ejendomsværdiskattestoppet," siger Mads Lundby Hansen.

Kilde: