Henrik Fogh Rasmussen: Dansk sundhedssystem bør være mere "amerikansk"

Slettet Bruger,

30/05/2007

Af Ole Birk Olesen

Hvis vi danskere vil have et bedre sundhedsvæsen, så skal vi tage lidt ved lære af organiseringen af sundhedsvæsnet i USA. Det er ét af budskaberne i amerikansk bosiddende Henrik Fogh Rasmussens bog "Amerikanske tilstande", som udkommer på mandag.

"Set i lyset af de store demografiske ændringer, som Europa står over for, burde europæiske beslutningstagere i højere grad lade sig inspirere af det markedsbaserede sundhedssystem i USA i stedet for at advare om "amerikanske tilstande" på sundhedsområdet," lyder Henrik Fogh Rasmussens anbefaling.

Anbefalingen burde nok kunne afstedkomme lidt diskussion ved familiebordet, når forfatteren er hjemme i Danmark, for en af de beslutningstagere, som anbefalingen sendes af sted til, er Henrik Fogh Rasmussens egen far, statsminister Anders Fogh Rasmussen, der de senere år har udviklet sig til at være en af den danske velfærdsmodels mest engagerede beskyttere.

Opgør med danske myter
Men i sønnens sind er der ingen tvivl:

"Det offentlige sundhedssystem i Europa er præget af kassetænkning, hvor administrative chefer og læger vogter over deres årlige budgetter. Derfor bliver der sjældent plads til eksperimenter som f.eks. med større brug af forebyggende medicin. Denne mangel på kreativitet og nytænkning betyder, at systemet som helhed i mindre grad opdager og udnytter nye muligheder for en mere effektiv fordeling af de økonomiske ressourcer - hvilket i sidste ende går ud over patienterne," skriver Henrik Fogh Rasmussen i "Amerikanske tilstande".

Bogen indeholder ifølge forfatteren et opgør med en række danske myter om USA: At amerikanerne må arbejde umenneskeligt hårdt uden at få noget nævneværdigt ud af det. At der er udbredt fattigdom og hjemløshed i USA. At det amerikanske samfund er splittet af racisme, ghettodannelse og kriminalitet. Og at store dele af den amerikanske befolkning ikke kan blive behandlet i tilfælde af sygdom.

"Som alle vedvarende myter har disse fordomme om USA en vis rod i virkeligheden. De er imidlertid blevet forvrænget langt ud af proportioner uden forståelse for historiske forhold og moderne realiteter," skriver Henrik Fogh Rasmussen.

Hvis USA har et fattigdomsproblem, så har Danmark også
Hans bog er især en gennemgang af anerkendte statistikker, som viser et andet billede end det, som danskere kan høre, når de f.eks. ser indslag i TV-Avisen om USA.

"Forestillingen om USA som et samfund med udbredt fattigdom og hjemløshed er forkert. Tallene viser klart, at de fattigste amerikaneres levestandard ligger på højde med forholdene for de fattigste i Danmark og resten af Europa. Hvis man konkluderer, at USA har et fattigdomsproblem, så må man samtidig erkende, at det samme gælder på den europæiske side af Atlanten," konkluderer Henrik Fogh Rasmussen i et kapitel.

Bogen, der er på 57 sider, udgives af den borgerlig-liberale tænketank CEPOS og lanceres ved et arrangement på mandag med deltagelse af bl.a. den danske USA-kritiker Jacob Holdt.

Kilde: