Dansk Erhverv: Frygt for social slagside i finanslov

Der er hårde ord med på vejen til regeringens finanslov fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, der ikke mener, at finansloven benyt...

Slettet Bruger,

06/03/2008

Der er hårde ord med på vejen til regeringens finanslov fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, der ikke mener, at finansloven benytter chancen for at udnytte højkonjunkturen og få de sidste grupper ud på arbejdsmarkedet.

Finanslovens finansieringsgrundlag kan derimod være med til at begrænse marginaliserede gruppers adgang til arbejdsmarkedet. Dele af finansieringen af finansloven stammer nemlig fra en ændring af reglerne for sygedagpenge og G-dage, mener organisationen.

"Forlængelsen af sygedagpengeperioden fra 15 til 21 dage er alene en ekstra afgift på arbejdskraft. I realiteten betyder ændringen, at færre marginaliserede grupper kommer ind på arbejdsmarkedet, fordi arbejdsgiverne straffes på pengepungen for at udvise et socialt ansvar," siger Lars Krobæk, adm. direktør i Dansk Erhverv.

På samme måde fører udvidelsen af antallet af G-dage fra to til tre dage til en forhøjelse af skatten på arbejdskraft, og udvidelsen vil især ramme brancher med korttidsansatte - som f.eks. vikarbureauer.

"Forlængelsen af sygedagpengeperioden og G-dagsordningen er en barriere for et mere rummeligt arbejdsmarked," siger Lars Krobæk.

Fyld sparebøssen
Med finansloven 2008 introducerer regeringen et sparebøssekoncept, som beskærer statens udgiftsvækst. Det møder stor tilfredshed hos Dansk Erhverv.

"Med sparebøssekonceptet har regeringen taget første skridt mod en opbremsning af stigningerne i de offentlige udgifter, der på grund af de seneste mange års opdrift har fået karakter af en naturlov. Nu har regeringen vist, hvordan det skal gøres, og vi ser frem til at se en tilsvarende plan for det kommunale område. En sådan plan forventer vi, at regeringen vil præsentere inden for en overskuelig fremtid, for det har Danmark brug for," siger Lars Krobæk.

[email protected]

Kilde: