DR kan gøre det meget bedre

Slettet Bruger,

06/12/2007

Af Peter Christensen

Nogle siger, at regeringen udsulter Danmarks Radio. Jeg synes, at DR udsulter befolkningen. Der er simpelthen for langt mellem snapsene. Lad mig give et eksempel: den store tv-avis kl. 21.00 om søndagen. Det er hér, DR præsenterer sine store dybdeborende journalistiske præstationer og forsøger at sætte en dagsorden. Men de seneste par uger har jeg bestemt ikke været imponeret - hverken af emnet, af vinklingen eller af DR's professionalisme.

I forrige uge handlede indslaget om tobaksindustrien, der tilsætter diverse - muligvis skadelige - stoffer til nikotinen. For det første er historien bragt før, så nyhedsværdien var til at overse. For det andet virker historien fuldstændig ude af proportion. Hvor meget ville man egentlig nedsætte dødeligheden fra cigaretrygning ved at fjerne tilsætningsstofferne? Ingen gav noget bud på det, selvom det sådan set var et temmelig relevant spørgsmål. Taler vi om et eneste sparet menneskeliv, hvis fabrikanterne fjerner tilsætningsstofferne? DR's indslag gjorde intet for at dokumentere, at det levede op til væsentlighedskriteriet. Ud fra en propagandistisk vinkel var indslaget selvfølgelig relevant. Ja, tobak gør rygerne syge. Men nogle synes alligevel om skidtet. Og hvad så? Enhedslistens Frank Aaen fik mulighed for at foreslå en særlig afgift på tobak, hvis provenu skulle bruges til forskning. Hvorfor spurgte journalisten ham ikke, om han var bekendt med, at det meste af cigarettens pris er afgifter? Var det fordi journalisten havde glemt det?

I søndags var det en anden del af storkapitalen - det hovedsageligt statsejede selskab DONG - som skulle en tur i vridemaskinen. DR kunne "afsløre", at DONG var i gang med at projektere et kulfyret kraftværk i Tyskland. Det blev beskrevet som en falliterklæring for dansk klimapolitik. Men jeg kan overhovedet ikke se, at det er et problem, at DONG etablerer et kraftværk i Tyskland. Tyskerne har brug for energien. DONG kan levere den rigtige teknologi, der udnytter energien maksimalt og dermed nedsætter CO2-udledningen mere end et traditionelt kulfyret kraftværk. Og set ud fra et klimaperspektiv er det i øvrigt 100 pct. ligegyldigt, hvad for en slags kraftværk, tyskerne bygger. De er ligesom danskerne underlagt et kvotesystem. Hvis tyskerne etablerer et kulfyret kraftværk, som udleder meget mere CO2, bliver de nødt til at reducere deres CO2-udledning tilsvarende meget et andet sted! Altså kort fortalt: En ikke-historie. DONG's kulkraftværk er sandsynligvis til gavn for klimaet, og tyskerne er under alle omstændigheder nødt til at reducere deres udledning. DR's dækning af sagen var ensidig og under al kritik.

Til DR's forsvar må jeg ganske vist indrømme, at man havde inviteret klimaminister Connie Hedegaard i studiet. Og hun gjorde det langt fra overbevisende. Hun pointerede ikke, at det vigtige i diskussionen er den samlede reduktion af CO2 i verden - ikke om man nogle steder etablerer nye kulkraftværker. Jeg tror, at Connie var i defensiven, fordi hun gerne vil bevare Danmarks image som "frontløberland". Og det er selvfølgelig lidt svært, når vi bruger masser af energi og udleder masser af CO2. Men så længe vi samtidig hjælper andre lande med at reducere deres udledning - ved hjælp af ny teknologi m.m. - skal vi ikke skamme os, tværtimod. Jeg er træt af, at Danmark skal pålægges ekstra tunge reguleringsbyrder, bare fordi Svend Auken i tidernes morgen ville frelse verden med udgangspunkt i Danmark. Hvis vi virkelig skal frelse verden fra global opvarmning, er der brug for mere end Danmark, og der er brug for lidt mindre dansk naivitet. Vi skal ikke tro, at vi kan reducere vores CO2-udledning, så vi kan kompensere for alle andre landes forøgelse af deres.

Det ville have klædt DR at være lidt mere kritiske overfor den tunge arv fra Svend Auken. Det ville have klædt DR at stille nogle kritiske spørgsmål til, hvor meget den danske reduktion af CO2-udledningen egentlig batter i betragtning af udviklingen i de øvrige industrialiserede lande. Og det ville have klædt DR at spørge den tyske regering til deres formål med at tillade nye kulkraftværker. Hvor var det internationale perspektiv, som betyder alt i klimadebatten?

Som borgere har vi ret til at forvente noget til gengæld for, at DR stadig modtager millioner af kroner i kraft af licensbetalingen, og at DR har en altdominerende stilling i kraft af sine mange æterbårne kanaler. Hvis DR vil blive ved med at opkræve licens, må man se at oppe sig med at levere public service af en ordentlig kvalitet.

Kan I se pointen. Eller skal jeg stave det for jer?

Peter Christensen er finansordfører for Venstre

Kilde: