DR: Budgetoverskridelse i undersøgelse af budgetoverskridelse

Undersøgelsen af Danmarks Radios budgetoverskridelse under byggeriet i Ørestaden er nu selv løbet ind i en budgetoverskridelse, skriver business

Slettet Bruger,

18/03/2008

Undersøgelsen af Danmarks Radios budgetoverskridelse under byggeriet i Ørestaden er nu selv løbet ind i en budgetoverskridelse, skriver business.dk. For at få undersøgelsen, som er bestilt af Kulturministeriet og foreståes af revisionsfirmaet KPMG, færdiggjort, kræver KPMG nu fire-fem mio. kr. ekstra i betaling.

KPMG har oprindeligt sagt ja til at udføre opgaven for 11 mio. kr., men arbejdet har ifølge revisionsfirmaet været mere omfattende end forventet, fordi centrale personer i sagen har nægtet at udtale sig til undersøgelsen.

Hidtil har KPMG og Kulturministeriet stået stejlt overfor hinanden - ministeriet med det synspunkt at KPMG har sagt ja til opgaven og må færdiggøre den til aftalt pris. Men nu har kulturminister Brian Mikkelsen bedt medieforligspartierne om at tage stilling til, om der skal søges om en merbevilling på fire-fem mio. kr., eller om KPMG skal hives i retten ved en fogedsag og på den måde tvinges til at færdiggøre arbejdet.

Venstres kulturordfører, Ellen Trane Nørby, kalder kravet fra KPMG uacceptabelt, mens formanden for Folketingets kulturudvalg, Karin Nødgaard fra Dansk Folkeparti, er mere imødekommende.

"Det er underligt, at der pludselig skal betales mere for en kontrakt med en fast pris. Men jeg kan forstå, at ministeren nu meget gerne vil have denne sag afsluttet, og så må de penge jo findes. Men jeg vil gerne understrege, at der så skal sættes en slutdato med en ufravigelig deadline," siger hun ifølge business.dk.

[email protected]

Kilde: