DR-chef afviser kritik af ensidighed

Slettet Bruger,

10/12/2007

DR's nyhedsdækning er ikke ensidig. Denne meget lidt overraskende holdning har den ansvarlige nyhedschef i Danmarks Radio, Ulrik Haagerup, der på journalisten.dk svarer på den kritik, som Venstres folketingsmedlem Peter Christensen fremførte i en klumme her på 180Grader i weekenden.

To indslag bliver af Peter Christensen beskyldt for at være præget af manglende professionalisme og for at have progapandistiske synsvinkler. Det ene handler om tobaksindustrien og deres tilsætning af mulige skadelige stoffer i nikotinen, mens det andet handler om DONG's nye tyske kraftværk.

"Jeg er ikke sikker på, at jeg deler opfattelse med Peter Christensen, hvad god journalistik er," siger Ulrik Haagerup til journalisten.dk.

"Han kritiserer blandt andet de to indslag, der har været i 21 Søndag, om tobaksindsustion og om DONG, og tolker det ind i en politisk sammenhæng, hvorefter han kalder det politisk ensidigt. Men for mig at se, har det intet med politiske historier at gøre, men derimod med afdækning af væsentligt samfundsproblemstillinger," fortsætter nyhedschefen, der ikke er i tvivl om kvaliteten af sin redaktions indslag.

"Jeg kalder det god journalistik."

[email protected]Kilde: