DR-arkivarer har nedlagt arbejdet

Slettet Bruger,

13/09/2007

Knap har journalisterne i Danmarks Radio genoptaget arbejdet, før mediemastodontens arkivarer slår hælene i, beretter epn.dk.

"Medarbejderne i DR Arkiv nedlægger i dag arbejde af følgende grunde. For det første for at vise sympati med de medarbejdere, der blev fyret i går. For det andet, fordi fyringsdagen blev gennemført uden respekt for den enkelte medarbejder, ved at de berørte i fuld offentlighed blev hentet ind til fyring. For det tredje, fordi der mangler en rød tråd i udvælgelsen af de medarbejdere, der blev fyret. Ved fyringerne har man tømt DR arkiv for uvurderlige og nødvendige kompetencer og viden. Og vi nedlægger arbejdet for at vise vores frustration over manglende planer for, hvordan vores arbejde skal udføres i dag og i fremtiden," siger bibliotekar i DR Arkiv, Tine Salomonsen, i en intern pressemeddelelse.

Den overenskomststridige arkivar-strejke iværksættes samme dag, som DR-journalisternes strejke ophørte. DR-Arkiv har sparet næsten halvdelen af afdelingens stillinger, der er blevet reduceret fra ca. 110 til omkring 60. I alt 17 fastansatte medarbejdere fik en fyreseddel i går.

[email protected]

Kilde: