DF udpeger liberalist til at afvikle landbrugsstøtte

Slettet Bruger,

09/10/2007

Af Ole Birk Olesen

Den liberale Simon Espersen, der i dagspressen er kendt som en flittig debattør med tilknytning til organisationen Copenhagen Institute, skal nu til at udtænke idéer for afviklingen af EU's landbrugsstøtte. Det er EU-ordfører Morten Messerschmidt, der på vegne af Dansk Folkeparti på Christiansborg har udpeget Simon Espersen til at sidde i et udvalg, som skal udarbejde en strategi for den danske regerings arbejde med at komme landbrugsstøtten til livs.

Simon Espersens fortæller, at han især vil fokusere på, at en afvikling af landbrugsstøtten skal føre til omkostningsreduktion i EU, fremfor at pengene bare bruges på nye projekter.

"Min overordnede indstilling er at landbrugsstøtten afvikles så hurtigt som overhovedet muligt, og at hele afviklingen af den danske landbrugsstøtte bruges på skattelettelser, og dermed ikke til diverse andre programmer. Borgerne skal i højere grad selv kunne vælge, hvordan de vil bruge deres penge," siger Simon Espersen til 180Grader.dk.

Væk med erhversstøtten
Dermed går Simon Espersen imod den trend, som hersker på området, hvor man især kæmper om, hvilke områder i EU-arbejdet som skal nyde godt af evt. frigjorte landbrugsmidler.

"Meget tyder desværre på, at flere deltagere i det nye udvalg blot ønsker at flytte rundt på borgernes konfiskerede midler, og ikke tage et virkeligt opgør med ideen om erhvervsstøtte. Derfor er der behov for en bredere offentlig debat, hvor der bliver sat spot på reformarbejdet. Som det ser ud nu er man ved at forpasse en chance for nogle ret åbenlyse besparelser i det statslige budget," siger han.

At landbrugsstøtten skal afskaffes er man dog enige om, men ikke hvorfor. Her gør Simon Espersen sig sine egne tanker:

"Det grundlæggende problem med landbrugsstøtten er først fremmest, at der er tale om konfiskation af borgernes ejendom. Denne problemstilling har man indtil videre slet ikke forholdt sig til i debatten om støtteordningerne. Alt tyder på at man i stedet fra politisk side føler sig sikker på at kunne forvalte det samme omfang af midler, men hvor man nu blot bruger midlerne på nye eksperimenter og 'satsninger'. Hvis dette ikke skal være tilfældet må debatten om støttekronerne rejses i offentligheden, mens tiden er til det."

[email protected]

Kilde: