Arbejdsmarkedsforsker: Krav om ligeløn er misforstået

FOA og Dansk Sygeplejeråd er i øjeblikket i gang med at redefinere ligelønsbegrebet

Slettet Bruger,

26/04/2008

FOA og Dansk Sygeplejeråd er i øjeblikket i gang med at redefinere ligelønsbegrebet. Hvor det tidligere handlede om lige løn for lige arbejde, drejer det sig i fagforeningernes nuværende strejkekamp om lige løn for lige uddannelseslængde. Og dermed forplumrer de debatten, mener økonom og arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus fra Aalborg Universitet.

"Sygeplejerskernes definition af ligeløn har slet ikke afsæt i den måde, som man hidtil har defineret ligeløn ud fra: nemlig ud fra sammenlignelige kvalifikationer og jobforhold. Nu sammenligner de job med samme uddannelseslængde, og det er med til at forplumre ligelønsbegrebet. Uddannelse spiller en rolle for ens løn, men kan kun forklare 40 til 50 pct. af en eventuel lønforskel. Resten skal forklares ud fra faktorer som udbud og efterspørgsel, jobindhold og personlige kvalifikationer," siger Stamhus til jp.dk.

Han mener derfor, det er helt forkert at forvente lige løn ud fra uddannelseslængde.

"Her hopper kæden af. Hvis man indførte det, ville det ende i ren planøkonomi og fjerne dynamikken på arbejdsmarkedet," mener Jørgen Stamhus.

Mere fleksibel løndannelse
På Københavns Universitet opfordrer arbejdsmarkedsforsker Jesper Due til at en eventuel kommende lønkommission forsøger at ændre det stive offentlige lønsystem.

"Vores nuværende og temmelig stive system har sit udgangspunkt i 1969, da man forsøgte at rangere en række grupper inden for det offentlige. Siden er alle stort set blevet behandlet ens, og det har været meget svært for enkeltgrupper at rykke frem. En lønkommission kunne kigge nærmere på hele det offentlige system og forsøge at lade sig inspirere af det private arbejdsmarked, så man opnår en mere fleksibel løndannelse. Men det kræver en helt ny tænkning blandt de offentligt ansatte og deres arbejdsgivere," forklarer Jesper Due.

Mens der er opbakning til den slags tanker hos den kommunale chefforhandler Mads Lebech, fastholder FOA-formand Dennis Kristensen dog, at en lønkommission skal fokusere på "ligeløn".

"En samlet lønkommission, hvor man skal beskæftige sig med alt muligt mellem himmel og jord, er irrelevant og bliver bare til en syltekrukke. Derfor skal der være fokus på ligeløn, og vi har brug for en hurtigtarbejdende kommission," siger Dennis Kristensen til jp.dk.

[email protected]Kilde: