Arbejderhistoriker irettesætter Ole Vagn i Lenin-sag

Slettet Bruger,

22/06/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Det socialdemokratiske folketingsmedlem, Ole Vagn Christensen, der den seneste tid har været under angreb fra flere historikere for sin hyldest af Lenin, irettesættes nu af den socialdemokratiske arbejderhistoriker, Henning Tjørnehøj.

Ole Vagn Christensen har hidtil hævdet, at kritikken kun kom fra liberalistiske debattører, der ønsker at få historien skrevet om. Men nu kommer kritikken altså også fra egne rækker. Henning Tjørnehøj, der er arbejder- og fagforeningshistoriker og en aktiv del af den socialdemokratiske arbejderbevægelse, udtrykker overfor 180Grader.dk sin skuffelse over partifællen. Ifølge Ole Vagn Christensen havde Lenin "en del af sine erfaringer med bekæmpelse af undertrykkelsen og social armod fra sine socialdemokratiske venner i Danmark," samt at "Lenin genrejste med sine organisatoriske evner og med NEP-politikken Rusland."

Men det passer ikke forklarer Tjørnehøj:

"Socialdemokratiet har hele vejen igennem - helt fra begyndelsen - taget afstand fra Lenin, siden han i januar 1918 sendte den grundlovsgivende forsamling hjem og skabte en leninistisk diktaturstat, der var værre end det zaristiske. Derfor ærgrer det mig selvfølgelig, at min gode ven og partifælle Ole Vagn Christensen ikke har været mere opmærksom på, at socialdemokraterne helt fra begyndelsen tog afstand fra Lenin. Han lægger for megen vægt på NEP-politikken, som Lenin indførte i 1921 og som gengav magten til mange af de selvstændige. Det skete kun, fordi Sovjet-Ruslands økonomi kom ud i en alvorlig krise. Da økonomien blev rettet op, forsatte Lenin ad den planøkonomiske vej".

Men det er ikke kun historisk, at Socialdemokratiet har taget afstand fra Lenin ifølge Tjørnehøj:

"I september 2004 tog jeg initiativet til, at hele den socialdemokratiske ledelse og en række fagforbundsformænd beklagede, at Arbejdermuseet i nogle år havde haft en statue af Lenin stående ved indgangen. Det havde længe harmet mig, at denne forræder mod den demokratiske socialismes ideer om frihed og velfærd skulle paradere ved indgangen til et museum for den danske arbejderbevægelse - den bevægelse, der så entydigt og helt fra begyndelsen tog afstand fra kommunismen, således som den udfoldede sig i Sovjet," fortæller han til 180Grader.dk.

Da 180Grader.dk ringer for at foreholde Ole Vagn Christensen kritikken, nægter han, at der skulle være en uenighed mellem ham og Tjørnehøj.

"Hvad er det den uenighed består i? Bygger den på den påstand, at Lenin lagde grundlaget for Stalins udryddelse af kulakkerne? Det tror jeg næppe. Det er jo det, hele sagen den drejer sig om. Det er den sag, jeg er gået ind i. Der er ikke andre sager, jeg er gået ind i. Og så lige det, at Lenin indtil 1903 var socialdemokrat," siger han til 180Grader.dk.

Kilde: