Arbejderbevægelsens Erhversråd: Færre skal betale topskat

Slettet Bruger,

10/07/2007

Det er ikke så tit at CEPOS og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er rørende enige. Men det er de om, at alt for mange danskere betaler topskat. Normalskat ville måske være en bedre betegnelse for 39,7 procent af alle fuldtidsbeskæftigede betaler den høje marginalskat, og ifølge AErådet er det hele 56,6 procent af landets folkeskolelærere der rammer topskatten. Det skriver Berlingske Tidende i dag.

"Det er uhensigtsmæssigt, at fire ud af ti betaler topskat, og man bør generelt flytte noget af beskatningen væk fra arbejdsindkomster," udtaler AErådets direktør, Lars Andersen.

Derfor bør grænsen, for hvornår der skal betales topskat, rykkes opad. I dag er den på 327.200 efter fradrag af bruttoskat. Rykker man den bare 30.000 kroner op, vil 360.000 færre nå topskatteniveau. Det vil være effektivt i en tid med pres på arbejdsmarkedet, og vil gavne præcist de faggrupper, hvor det er samfundsmæssigt nyttigt, mener AErådet.

"Med vores forslag rammer man netop de mennesker, der er i stand til at arbejde mere ved at tage overarbejde, såsom sygeplejersker og ufaglærte," siger Lars Andersen.

Målet for AErådet er i lighed med det radikale udspil, der ramte medierne i går, altså at færre skal betale topskat. Men de radikales finansieringsmodel, at øge topskatten for de højest lønnede, begejstrer ikke AErådet.

"Det er rigtigt at lade de mest vellønnede betale, men det er ikke hensigtsmæssigt at bruge topskatten, for så får man en meget høj beskatning af arbejde," mener Lars Andersen.

Han foreslår i stedet et loft på fradragsretten på pensionsindbetalinger, for at sikre de 4.5 mia. kr., som forslaget vil medføre i færre skatteindtægter.

Næstbedste mulighed
Hos CEPOS er man enige i, at for mange rammes af den høje marginalskat. Cheføkonom Mads Lundby Hansen kalder AErådets forslag spændende, men "second best"

"Hvis man bare hæver grænsen, så er det kun et spørgsmål om tid, før flere igen kommer til at betale topskat. Det viser udviklingen igennem mange år. Det bedste ville være at lette topskattesatsen eller helt afskaffe topskatten," siger Mads Lundby Hansen.

Beregninger fra CEPOS viser at forslaget ville kunne skaffe arbejdskraft svarende til 5.500 fuldtidsbeskæftigede.

[email protected]

Kilde: