Antallet af lægebesøg eksploderet

Slettet Bruger,

26/05/2007

Vi ved det alle sammen. Sprut, smøger, sovs og stilstand er ikke synderligt fremmende for den sunde sjæl i det sunde legeme. Ikke desto mindre har de fire S´er bidraget væsentligt til den voldsomme vækst, der har været i danskernes besøgstal hos de praktiserende læger.

I løbet af de sidste ti år er antallet af patientkontakter steget fra 31 mio. til næsten 38 mio. om året, hvilket svarer til syv lægebesøg for hver dansker.

Og det er i høj grad livsstilsbetingede kroniske lidelser, der ligger bag den store stigning:

"De kroniske lidelser er klart i stigning. F.eks. ser vi langt flere patienter med sukkersyge og rygerlunger end for ti år siden," siger formanden for de praktiserende læger Michael Dupont til Berlingske Tidende.

Formanden for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Orla Hav (S) mener at de chokerende tal inviterer til nytænkning i sundhedssystemet. Det kunne for eksempel være, når det gælder aflønningen af lægerne:

"Man kunne f.eks. forestille sig, at en praktiserende læge fik en større betaling, hvis han gør sit arbejde så godt, at han kan holde en sukkersygepatient væk fra en behandling på sygehuset. Det ville både være billigere og bedre for patienten, der vil være glad for at undgå en indlæggelse," siger Orla Hav.

Han peger desuden på erfaringer fra England, hvor lægerne i højere grad end herhjemme etablerer fælles klinik. Det giver en række fordele på personalefronten, når praksissen kan tilknyttes sygeplejersker, laboranter m.v.

Det er særligt hos i forvejen udsatte grupper, at risikoen for livsstilssygdomme er høj. For eksempel har Socialforskningsinstituttet påvist, at langtidsledige mænd har ti gange så stor risiko for at pådrage sig en alkoholrelateret sygdom, som mænd i beskæftigelse.

mol

Kilde: