180 overgår alle: Sådan kommer skatten ned på 30 procent

Slettet Bruger,

23/05/2007

Af Ole Birk Olesen

Hvorfor nøjes med 50 procent i indkomstskat, som de Konservative foreslår, eller 40 procent som Ny Alliance tilbyder, når man kan få 30 procent med nogle forholdsvis små justeringer?

Regnestykket er simpelt. CEPOS opstillede i weekenden en række budgetforbedringsforslag, som politikere kan vælge fra, hvis de får lyst til at lette skatten. Hvis man i stedet for at vælge mellem forslagene tager dem alle, så kan det finansiere en markant lettelse af indkomstskatten, fortæller cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS. Han er af 180Grader.dk blevet bedt om at regne yderligere på tallene for at se, hvor langt skatteprocenten kan komme ned.

"Hvis man lægger dem alle sammen, så bliver det til godt 170 milliarder kroner. For de penge kan man få en højeste marginalskattesats på 30 procent," siger Mads Lundby Hansen.

Og så er der ikke engang indregnet de dynamiske effekter, som økonomerne forventer vil komme som følge af en markant skattelettelse. Folk vil simpelthen begynde at arbejde mere i deres lønnede erhverv, når det bedre kan betale sig, lyder argumentationen.

Her er regnestykket bag skattelettelsen:


Forslag til finansiering af lavere skat Budgetforbed-
ring i mia. kr.
Reduktion af dagpengeperiode til 1 år 9
Fjernelse af efterløn fra 2012 14
Nulvækst i det offentlige forbrug i 7 år
27
Fjernelse af erhvervstilskud 7
Fjernelse af børnecheck
13
Afskaffelse af SU
9
Ændring af årlig regulering af overførselsindkomster fra løn- til prisregulering i 18 år 60
Afskaffelse af fradrag for fagforeningskontingent
3
Afskaffelse af fradrag for A-kassekontingent
4
Afskaffelse af fradrag for befordringsomkostninger
4
Afskaffelse af fradrag for renteudgifter
24
Ialt 174

Kilde: