Skatteministeren kvæler Dansk Kunst. Og gør det godt. Og Grundigt.

I dagens udgave af Børsen, kan man på bagsiden, læse om hvordan skatteministeren, vis navn jeg har fortrængt, med et pennestrøg, ødelægger 50 års a...

Ikke angivet Ikke angivet,

14/02/2011

I dagens udgave af Børsen, kan man på bagsiden, læse om hvordan skatteministeren, vis navn jeg har fortrængt, med et pennestrøg, ødelægger 50 års arbejde i danske kunstforeninger.

Af landets ca. 1000 velfungerende private kunstforeninger, kommer to trediedele til at forsvinde.

Og det sker nu.

Kunstforeninger fungerer på den måde, at en virksomhed kan sponsere en udstilling, hvor der erhverves noget kunst. Kunstneren får nogle penge. Og medarbejderne får noget kunst. Det har hidtil været den enkelte, der skulle selvangive sin erhvervelse. Nu er det foreningen. Det betyder, at folk der arbejder frivilligt, skal angive deres medarbejdere til skattevæsenet.

Medarbejdere der -sjovt nok  - ikke længere vil være med.

Farvel og Tak.

Jeg stemmer ALDRIG mere på venstre.

Lede Sadist.

Skatteministerens kamp for retfærdighed, kommer til at skæppe i kassen. NOT! Når man tager i betragtning at to trediedele af kunstforeningerne er væk, så kommer det nogenlunde til at give lige så meget i statskassen som en af de statsansatte filmkonsulenter bruger af statens penge på Coke.

 -OK de bruger vist en del i følge Politiken. Vi snakker om et beløb der ikke er meget større end et par gode Rolex ur..

Kors i hytten.

Hvilken retfærdighedssans.

Hvilken Nidkjærhed.

Jeg håber virkelig at Liberal Alliance vil korrigere denne fadæse.

Kilde: