Om levebrød og rotationsprincip

 Resultatet af et system med professionelle politikere Hver uge kommer der data, der bekræfter, at vores uddannelsesniveau er katastrofalt, vores u...

Kasper P. Kepp,

15/12/2010

 

Resultatet af et system med professionelle politikere


Hver uge kommer der data, der bekræfter, at vores uddannelsesniveau er katastrofalt, vores underskud på statsbudgettet er katastrofalt, vores konkurrencedygtighed er i massiv nedtrend, og politikerleden er i optrend. Samfundet er gennemsyret af system- og kontroltænkning, bureaukrati, foragt for mennesket, foragt for frihed, kræv-ind-mentalitet, flokdyrsmentalitet og frygt for forandring.

Samfundet falder fra hinanden, i bogstaveligste forstand, f.eks. i folkeskolerne både mentalt, blandt eleverne, og materielt, blandt de gamle, misvedligeholdte bygninger.

De fordele, Danmark har haft som førende nation indenfor emner som konkurrencedygtighed, levestandard, menneskerettigheder og personlig frihed er enten allerede ødelagte eller i gang med at blive det, af en gruppe af historisk inkompetente og magtbegærelige politikere, der til enhver tid har sat karrieren over fælles bedste.

Der er primært et sted, ansvaret ligger: Hos de politikere, som har hævdet sig i kampen om at lede Danmark. De sidder med det ledelesmæssige ansvar for alt, der har med staten at gøre.

Nogen vil hævde, at vi borgere i et liberalt samfund bærer et ansvar. Ja, det er rigtigt, hvis Danmark var et liberalt samfund. Men statens repræsentanter har først taget magten og ansvaret fra os, derefter midbrugt magten, og fornægter nu ansvaret.

Reform i dag, ikke i morgen

Det er sandsynligt, at det danske borgerlige demokrati med lige dele velfærdsstat og frihed er en saga blot - Danmark er blevet ødelagt indefra, og det er i høj grad egoistiske, middelmådige levebrødspolitikeres skyld. De sidste 10 års inkompetence, populisme og arrogance på begge fløje i Folketinget har vist, at det nuværende system med professionelle politikere har spillet fallit.

Aldrig før i Danmarkshistorien har så få ødelagt så meget for så mange. Nok er nok. Der skal ryddes op i etaten. Det kan kun gå for langsomt.

Man har udskudt nødvendige reformer; man har gjort børn og voksne fortræd.
Man har svigtet de borgerligt-liberale mandater, man blev valgt på, gjort staten større og mere magtfuldkommen og dermed undergravet det repræsentative demokrati; man har svækket nærdemokratiet og borgerfriheden ved at indføre overvågning, kontrol og centralisering.


Løsning: Rotationsprincipper

En af årsagerne til, at den amerikanske forfatning forbød levebrødspolitikere, var den indlysende erkendelse, at det en dag ville komme til dette: Inkompetence, fordi levebrødspolitikere vælges på albuer og form frem for indhold og samfundssind, populisme fordi levebrødspolitikere til enhver tid må fremme deres karriere, da politik er deres karriere, og taburetklæberi uden skelnen til fælles bedste, fordi forsørgelse kommer over samfundets ve og vel.

Rotationsprincippet som nævnt af The Founding Fathers skal indføres hurtigst muligt i dansk politik. Man bør ikke som politiker sidde mere end fire år i Folketinget, og kun efter at have tjent i samfundet i mindst 10 år - så man opbygger kompetencer og samfundssind. Rotationsprincippet mindsker risikoen for psykopatiske træk og øger repræsentanternes evner, da de vælges mere på baggrund af merit end fordi, de havde albuer i partier, der bliver mere og mere topstyrede.

Skaden er sket. Men måske kan vi nå at finde et åndehul, inden vi drukner. Hvis vi tager reformerne i dag, og ikke i morgen, indenfor arbejdsmarked, offentlig forvaltning, socialpolitik, og ikke mindst Valgloven, så er der en lille chance, for, at det borgerlige demokrati overlever.

Kilde: