Nedlæg staten!

De går ind for sort arbejde og fri narko, og vil have alle skatter afskaffet

Ole Birk Olesen,

09/01/2010

De går ind for sort arbejde og fri narko, og vil have alle skatter afskaffet. Tjeck portrætterer Søren Viuff og Hans Jonas Hansen fra Liberator.dk - anarkister der mener, at de autonome "ønsker en stor sødsuppe af tabere".