Nationalbanken: Kronemængden fordoblet på 7 år før krisen

Økonomer, der mange gange har forklaret og forudsagt, at centralbankernes pengepolitik skaber de bobler, der fører til kriser, bliver systematisk ...

Kasper P. Kepp,

06/08/2011

Økonomer, der mange gange har forklaret og forudsagt, at centralbankernes pengepolitik skaber de bobler, der fører til kriser, bliver systematisk overhørt i medierne, hvorimod mainstream-økonomer, der igen og igen tager fejl, benyttes vedholdende som eksperter.

Sammenhængen mellem centralbankernes pengepolitik, pengemængden, og skabelsen af bobler er entydigt vist empirisk igen og igen - og følger desuden naturligt af MV = QP ved ligevægtsbetingelser. Flere penge skaber mere risikovillighed og stigende priser. For mange penge skaber for megen risikovillighed, lemfældig kreditkultur, og fejlinvesteringer og inflation, der skader økonomien.

En simpel gennemgang af kronemængden på Nationalbankens hjemmeside viser nu, at den danske kronemængde (målt som M2 eller M3) ikke bare steg voldsomt i perioden fra 2001 til 2008, det er værre: Den blev fordoblet på præcis syv år, fra januar 2001 til januar 2008.

De eneste to spørgsmål, der er tilbage her, midt i krisestunden, er:

Hvorfor inddæmmede Nationalbanken, hvis formål officielt er at skabe stabilitet, ikke den ekspansive pengepolitik, som førte til moral hazard, milliard-fejlinvesteringer i ejendomssektoren og både bolig- og aktieboble?


Hvorfor lod man kronemængden fordoble på bare syv år?