Mikkelsens Milliard-Socialisering af Sorteper

Mens undersøgelsen om Amagerbankens krak trækker ud, har Brian Mikkelsen i forbindelse med Bankpakke 4 udtalt, "at skatteborgerne ikke komme til ...

Kasper P. Kepp,

25/08/2011

Mens undersøgelsen om Amagerbankens krak trækker ud, har Brian Mikkelsen i forbindelse med Bankpakke 4 udtalt, "at skatteborgerne ikke komme til at miste på den nye bankpakke: - Det er sektoren selv, der finansierer det hele selv”.

Deraf kan man åbenbart udlede, at aktiemarkederne er dummere end Mikkelsen, eftersom aktierne i de store banker steg på nyheden om Bankpakke 4, og hvis skatteyderne ikke taber, så gør bankerne det. Dette sorteper-spil handler i store træk kun om en ting, nemlig hvem der skal sidde med de dårlige lån tilsidst, som skal nedskrives. Og hvis det ikke er skatteyderne, så er det bankerne.

Men her er virkelighedens Bankpakke 4: I fremtiden skal skatteyderne gennem Finansiel Stabilitet overtage alle de dårlige lån fra de banker, der går konkurs, mens vi oven i købet skal stille statens kapital til rådighed, så de store "systemiske" banker kan købe de sunde dele af de nødlidende banker. (!)


Bankpakke 4 handler altså i store træk om, at alle de dårlige lån, der findes derude for milliarder af kroner i skrøbelige banker, skal overføres til skatteyderne. De næste par år vil vi se følgende:

(1)   En håndfuld store banker med dårlig kapitalkontrol (nogle med gearinger over 1000% f.eks.)  bliver snart udråbt som "systemiske", uden fare for at gå ned, og kan i fuldstændig moral hazard nu tillade sig hvad som helst. Danske Bank er naturligvis iblandt dem. Det er grov konkurrenceforvridning af markedet, da indlånene vil flygte fra andre banker til statskapitalismens velsignede ”systemiske” banker.

(2)   Fordi lavkonjunkturen fortsætter 5-10 år endnu, og der er milliarder og atter milliarder af dårlige lån derude, vil en lang række små banker snart komme i problemer.

(3)   De vil med Bankpakke 4 blive tvunget til at lade sig opkøbe sådan, at skattepøblen (= os, Brian Mikkelsens undersåtter) får de dårlige lån, og de ”systemiske banker” (Statskapitalismens få velsignede banker) overtager alle de gode lån, oven i købet med kapitalhjælp fra staten. Alternativet er, at de visse af de dårlige banker lader sig fusionere, hvilket er dyrt og svært.

(4)   Gradvist og efterhånden vil den lange lavkonjunktur trække milliarder af nedskrivninger på de lån, som Finansiel Stabilitet har overtaget, og regningen betales af skatteyderne.

Vi citerer Brian Mikkelsen, en gang til: ”Skatteborgerne kommer ikke til at miste på den nye bankpakke”. Endnu engang tak, Brian Mikkelsen – ikke blot for fremtidige milliarder kroners tab, som du påfører os, men endnu mere, fordi du er så barmhjertig at lyve for os, så den væmmelige sandhed ikke går op for os før om nogle år.