Løkke er slem - Helle er værre

Simon Emil Ammitzbøll forsvarer friheden og går imod forbudsbølgen

Ikke angivet Ikke angivet,

18/08/2011

Simon Emil Ammitzbøll forsvarer friheden og går imod forbudsbølgen.